Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Anunț-înscriere clasa a IX-a

Înscrierea elevilor admiși în clasa a IX-a se face în zilele 13.07.2017, 14.07.2017, 17.07. 2017, între orele  9-13.
ACTE NECESARE:
-cerere de înscriere tip (se completează la școală)
-carte de identitate elev(dacă este cazul)-original și copie
-carte de identitate un părinte-original și copie
-certificat de naștere-copie+original
-adeverință cu notele și media generală obșinută la evaluarea națională
-foaia matricolă pentru clasele V-VIII
-adeverință medicală

sus