Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului didactic/catedra vacantă

Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad, în baza OMEN 4959/02.09.2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2013 – 2014 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat organizează în data de 13.12.2013 concurs pentru ocuparea  postului didactic devenit vacant după începerea anului școlar (Anexa 1),angajare pe perioadă determinată 06 .01.2013-31.08.2014:

Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad :
-          Profesor Fizică – gimnaziu+liceu  – 10 ore
Inspecția specială la clasă se desfășoară în data de 12.12.2013, începând cu ora 11,00.
Proba scrisă se desfășoară în data de 13.12.2013 ora   10.00  în unitate .
 

Cererile de înscriere la concurs, însoțite de copii ale documentelor solicitate conform Anexei 1 din Metodologie se depun la secretariatul Colegiului Naţional Moise Nicoară Arad, str.P-ţa Moise Nicoară nr.1, în perioada 04.12.2013 – 08.12.2013, între orele 9 – 12.

Informații se pot obține la secretariatul școlii.
Puteti descarca documentul privind acest concurs: CONCURS POST-CATEDRA FIZICA CNM NICOARA        

sus