Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ

Coordonator –proiect

                                                                                                    prof. Mirela Mureşan

În contextul „Săptămânii altfel”, proiectul didactic destinat elevilor de liceu a avut ca temă Apa, într-o „lectură” mai specială, de tip transdisciplinar, menită să ofere o viziune integratoare asupra apei şi a multiplelor ei semnificaţii în viaţa omului şi a planetei.

Obiectivele proiectului au vizat  deopotrivă experimentarea unei metodologii transdisciplinare de predare-învăţare, cât şi formarea unei viziuni holistice, integratoare a cunoaşterii asupra apei, formarea unor atitudini pozitive, dezirabile, care să contribuie la educaţia pentru calitatea vieţii umane şi planetare. Conţinuturile au fost astfel gândite şi structurate, încât să ofere o imagine sintetizatoare asupra mai multor dimensiuni şi semnificaţii ale apei, care să transceadă graniţele disciplinelor consacrate, facilitând astfel profesorilor de diferite specializări să predea împreună, în echipă. Atelierele interactive au alternat cu explicaţii, prezentări power-point, dezbateri, vizite tematice, cu creaţii şi manifestări artistice.

Conţinuturile proiectului au fost structurate în trei module tematice după cum urmează:

  1. Filozofia apei ( dimensiunea sacră)

–          apa în scenariile cosmogonice,

–          apa în ritualurile folclorice, în ritualurile religioase

–          simbolurile apei: apă vie/apă moartă; apă sfinţită; apa vindecătoare

–          apa botezului şi apa potopului

–          înţelepciunea apei: sintagme, zicători, proverbe

–          mesajele apei: experienţele de cristalizare

  1. Viaţa apei ( dimensiunea profană)

–          Apa ca substanţă chimică; proprietăţi

–          Apa planetară: roluri, funcţii, pericole, ameninţări

–          Apa în evoluţia civilizaţiei umane

–          Apa şi corpul uman; apa intrauterină

  1. Imaginarul acvatic ( dimensiunea artistică)

–          Ipostaze/ imagini ale apei în literatură, muzică, pictură etc.

Activităţile s-au desfăşurat atât la şcoală, cât şi la Turnul de apă al Aradului, prin  bunăvoinţa şi colaborarea avută cu domnul profesor de istorie, Horia Truţă. Echipa de profesori, care a lucrat împeună cu elevii de liceu, a fost formată din: Diana Şimonca-folclor/ literatură populară; Cristina Crişan – chimie; Tania Sabău – biologie; Luminiţa Ciurel – desen; Mircea Hurdea – religie, Mirela Mureşan –literatură şi s-a bucurat în acelaşi timp de participarea extraordinară a doamnei profesoare de muzică, Silvia Demian ( Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”). Au participat un număr de 42 de elevi din diferite clase liceale ( IX-XII), care au avut şi un invitat special, pe eleva Mădălina Boroneanţ de la Miniş, care reactualizat ritualul şi cântecul paparudelor.

Cele trei module tematice au scos la iveală multe şi nebănuite proprietăţi şi semnificaţii ale apei, generând numeroase discuţii şi mai ales dezbateri,ocazie cu care, profesori şi elevi au fost provocaţi să răspundă multor întrebări şi situaţii-problemă ivite din informaţiile noi, apărute în timpul prezentărilor. Răspunsurile primite în chestionarul final de feed-back ilustrează pe deplin acest aspect. Iată câteva probleme asupra cărora elevii au marturisit că vor zăbovi în continuare: rolul apei în creaţie;  semnificaţiile religioase ale apei; apa din corpul meu; imaginile subiective ale apei în reprezentările artistice; legatura vitală între om şi apă; forţa spirituală a apei; semnificaţia potopului; puterea magică a apei; apa dă viaţă dar poate şi ucide; de ce apa are atâtea puteri?; de ce reacţionează apa la sentimente?; există apă pe alte planete?; cum s-a creat apa?; de ce omul iroseşte atâta apă şi nu o preţuieşte cum se cuvine? are apa semntimente? Iar un elev recunoaşte sincer: de câte ori voi da drumul la robinet , de acum înainte, mă voi gândi de două ori, ca să nu irosesc apa care a ajuns la mine în casă atât de greu, prin efortul atâtor secole de civilizaţie.

Această parte interogativă – reflexivă declanşată în mintea şi sufletul elevilor participanţi consider a fi cel mai mare câştig al proiectului. Posibilitatea de a da şi lua informaţii, de a impărtăşi celorlalţi propriile gânduri, frământări, convingeri, de a le confrunta cu părerea celorlalţi este un privilegiu pe care elevii şi profesorii l-au avut deopotrivă în cadrul acestor activităţi „altfel”.

Apa a fost „citită” şi cu mintea şi cu inima şi direct Senzorial, într-un adevărat proces de cunoaştere transdisciplinar. Vizita la Turnul de apă a facilitat cunoaşterea concretă a obiectelor şi instrumentelor folosite de-alungul timpului de civilizaţia rurală şi urbană în folosirea apei; atelierele de creaţie au facilitat întâlniri neaşteptate între poezie, muzică şi pictură în imaginarul artistic al apei; prezentările tematice au relevat puterile magice ale apei în mitologia populară, uimitoarele semnificaţii biblice ale apei şi ale utilizării ei în ritualurile religioase; perspectiva ştiinţifică asupra apei a pus în discuţie proprietăţile ei fizico-chimice, rolul apei în metabolismul uman şi al tututror fiinţelor vii, dar a şi provocat prin prezentarea experienţelor lui Emotto. Elevii şi-au putut exprima artistic propria viziune asupa apei, exprimându-se deopotrivă în cuvânt, culoare şi sunet, alegând piesa muzicală adecvată textului poetic citit; au  pictat „imaginea lor” asupra apei, pornind de la o picătură de albastru, pe care au transformat-o apoi în culorile sufletului lor; au răspuns eseistic la întrebarea finală a poeziei lui Blaga din „Cântecul obârşiei” ( Fi-voi nor atuncea? Fi-voi dor?); au imaginat şi produs o furtună pe mare, asemeni celor din tablourile lui Turner, folosindu-şi doar degetele şi palmele pentru a produce sunetele picăturilor de ploaie şi apoi a furtunii dezlănţuite cu tunete; au interpretat la „pahare umplute cu apă” o adevărată sinfonie. Şi şirul experienţelor inedite de cunoaştere a apei ar putea continua. Descrierea fiecărui modul în parte, va face obiectul altui articol, din numărul viitor al revistei.

Aş încheia această prezentare a proiectului destinat lecturii apei, citând în loc de concluzie părerile a doi elevi participanţi.

Întâlnirile noastre de “şcoală altfel” în cadrul proiectului  Lectura transdisciplinară a apei  au început cu o întrebare. Trebuia să punem o întrebare despre apă, al cărei răspuns urma să-l aflăm ulterior, participând la proiect. Am fost luat prin surprindere. De ce o întrebare despre apă? Aveam sentimentul că ceea ce ştiam deja despre apă este suficient, simplu şi clar: compoziţie chimică bine definită, incoloră, inodoră, insipidă în stare pură, indispensabilă vieţii.

Cred că au fost peste 30 de întrebări diferite despre apă. Iar răspunsurile au venit din chimie, obiceiuri şi tradiţii populare, biologie, religie, literatură, muzică, artă. A fost o călătorie interesantă, care mi-a deschis mintea şi m-a învaţat să cercetez mai adânc lucrurile, înainte de a trage concluzii.

Am studiat dizolvarea substanţelor în apă, jucând teatru. Am aflat cu uimire că structura cristalelor de gheaţă se schimbă în funcţie de trăirile noastre. Am înţeles de ce apa este esenţială pentru viaţă, dar nu prin lecţiile obişnuite de la clasă. Ne-am exprimat pictând şi am descoperit simbolurile apei în proverbe, ritualuri folclorice, ascultând învăţăturile sfinte din religie sau admirând  tablourile lui William Turner.

Aveţi idee ce poate ieşi dintr-un strop de apă şi un pic de culoare? Pocniţi din degete, imitând picăturile de ploaie, citiţi o poezie şi ascultaţi muzică. O să vă simţiţi “altfel”, cu siguranţă.

                                                                  Paul Crişan, clasa a -X- a A

Săptămâna altfel… aşteptasem cu sufletul la gură să văd cum se va desfăşura şi am rămas plăcut impresionată şi bucuroasă de activitatea pe care am ales-o. Proiectul „Lectura transdisciplinară a apei” sau cum îi spuneam noi „apa”, a fost un exemplu limpede al transdisciplinarităţii aplicate. Am invăţat despre rolul apei ca şi element esenţial al acestei lumi, din punct de vedere filozofic, artistic şi desigur, religios şi ştiinţific, despre importanţa apei în istoria civilizaţiei umane.

Părţiile care m-au senisibilizat cel mai tare au fost dezbaterile din fiecare sesiune, în care profesorii deschideau un anumit subiect şi totul deriva mai apoi, implicând noi perspective, deschideri şi generând noi întrebări. Gândul care mi-a fost transmis a fost de a căuta mai adânc, de a săpa în continuare în speranţa şi cu scopul de a cunoaşte mai mult. Iar aceste discuţii, în care au participat deopotrivă elevi şi profesori, au avut o influenţă majoră în înţelegerea  şi trăirea vieţii mele de zi cu zi.

                                                                  Ştefania Dumulesc, clasa a -X- a A

 

 

Ce este totuşi apa? În rezervorul de apă al Aradului de odinioară
Turnul de apă al Aradului “Paparudă-rudă, vină de ne udă….”

Picătura de apă şi culoare

De la albastru spre…mine
Sunetele magice ale apei…..simfonia unui pahar cu apă Picătura de culoare

 

sus