Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Bacalaureat 2017-Competențe de comunicare într-o limbă de circulație internațională

Repartiţia pe săli a elevilor la proba scrisă de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională  - proba audio - se poate vedea aici.  
Repartiţia pe săli a elevilor la proba scrisă de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională  - proba scrisă - se poate vedea aici..
ANUNT IMPORTANT
  1. ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROBEI de evaluare a competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională

                                                  14-16 iunie 2017  

14 iunie 2017 proba audio si scris
11.00-11,30        Intrarea candidatilor in sali
11,30-12,00     Instruirea candidatilor de catre asistenti in legatura cu desfasurarea examenului
12,00-12,20     desfasurarea probei de înțelegere a unui text audiat
13,00 -15,00     desfăşurarea probei scrise
Art. 50 (5)  Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.  
Candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se criteriul alfabetic Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.    

sus