Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Bacalaureat 2017-Competențe digitale 9 iunie 2017

Repartiţia pe săli a elevilor la proba de competenţe digiatle se poate vedea aici.  
ANUNT IMPORTANT
  1. ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROBEI de evaluare a competentelor digitale
                                                  9-12 iunie 2017  
Art.48 - (1) La proba de evaluare a competentelor  digitale, candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se criteriul alfabetic si ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.
12,30               Intrarea candidatilor in sali
12,30-13,00     Instruirea candidatilor de catre asistenti in legatura cu desfasurarea examenului
13,00-13,15     desfasurarea probei de acces la Internet (Fisa A)
13,15-14,30     desfăşurarea probei scrise (Fisa B)  
Art. 50 (5)  Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.                                                                                COMISIA DE EXAMEN

sus