Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Banda lui Mobius – o reprezentare bidimensională a existenţei

Adelina Bulibaşa

                                                                          clasa a-XII-a F

 Banda lui Mobius este un subiect “ controversat ” datorită calității sale de a surprinde. Este magică, este ieșită din comun, este uimitoare si lasă loc pentru nenumărate întrebări…dar oare, nu este și subiectul existenței la fel de “ controversat ” ? Oare nu viața în sine ridică nenumărate întrebări, ne surprinde mereu și are magia sa proprie ?

Mai mult decât atât, această bandă, chiar dacă nu răspunde întrebărilor legate de existență, totuși, asemănarea sa cu unele aspecte existențiale este izbitoare.

Să ne gândim puțin la noțiunea de timp. Relativă, într-adevăr, dar totuși formată dintr-un trecut și un viitor care se intersectează într-un anume punct, formând prezentul. Deși atât de diferite în aparență, viitorul și trecutul constituie cele două capete ale unei fâșii de hartie care, unite, vor genera o structură asemănătoare benzii lui Mobius, cu o singură față, inseparabile una față de cealaltă. Pornind dintr-un anumit punct vom parcurge forma benzii, lăsând trecutul în urmă, înaintând spre viitor, dar vom observa în scurt timp că acest ciclu se va repeta, viețile noastre începând și terminându-se în acelasi mod, de fiecare dată, urmând aceiași pași simpli, dar fundamentali existenței umane.

Ciclul existenței umane constituie, într-un fel, o bandă uriașă a lui Mobius, în care, fiecare ființă umană își are locul bine stabilit pe suprafața benzii, pe suprafața “ întregii ” existențe, aducându-și contribuția în maniera sa proprie la subzistență. Suntem, privind dintr-un alt unghi, prizonieri ai acestei continue manifestări de menținere a vieții în Univers. Este, totuși, alegerea noastră, a fiecărui individ în parte, dacă ne vom trăi viața supunându-ne unui anume tipar riguros sau dacă vom “ sparge ” barierele impuse de societate, neacceptând să fim constrânși decât de condiția noastră materială temporară în acest Univers, deoarece această condiție este permanentă și irevocabilă.

Peste 100 de miliarde de oameni au urmat același ciclu al vieții și, astfel, îmi vine greu să cred că ceva “ nou ”, “ veritabil ” se mai poate produce în acest stadiu. Gândurile care ne apasă, ideile care ne străbat mintea, sentimentele care ne încearcă, faptele pe care le săvârșim, toate aceste lucruri au mai fost experimentate înainte, de oameni care s-au născut, care au trăit și care au murit, exact ca și noi, urmând același ciclu. Toate aceste lucruri iau forma unor mici puncte pe o bandă uriașă a lui Mobius, care constituie continuumul existențial si, deși atât de diferiți în aparență, deși experimentând schimbări drastice ale lumii exterioare, fiind influențați în mod diferit de nenumărați factori de-a lungul timpului, totuși, în esență, ființa umană este alcătuită din același  “ aluat ”, trecând prin aceleași “ puncte “ din nou si din nou.

Chiar dacă până acum am vorbit despre ființa umană care își duce existența înăuntrul unei benzi, făcând parte dintr-un ciclu închis, totuși poate exista o astfel de bandă chiar în interiorul fiecărui individ în parte. Sufletul și mintea ființei umane sunt strâns legate, formând o singură parte, și astfel, aflându-se într-o relație de interdependență. Una fără cealaltă nu ar putea exista, găsindu-se într-o armonie perfectă, iar în cazul în care această armonie este alterată, ființa umană va avea de suferit, deteriorându-se treptat. Putem analiza acest lucru dacă ne imaginăm o bandă a lui Mobius aflată în interiorul corpului uman, conectând partea rațională, partea materială de partea afectivă, de partea spirituală, părți pe care orice individ le posedă. Dacă legătura aceasta este afectată, dacă “ banda ” se rupe sau se degradează, persoana în cauză va pierde una dintre părțile fundamentale pentru existență, fiind astfel condamnată la pieire.

Aspectele din viața de zi cu zi cu care banda lui Mobius poate fi comparată sau asemănată ar putea continua cu alte câteva exemple, dar cred că materialul de față este suficient pentru a înțelege că un lucru atât de simplu și de fragil asemeni unei benzi de hârtie poate genera întrebări și reflecții asupra unor importante aspecte umane și existențiale.

sus