Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Concurs ocupare post – disciplina Biologie

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Moise Nicoară”, întrunit în data de 17.02.2015, în baza OMEN 4959/02.09.2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2014/2015 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, scoate la concurs următoarele posturi didactice/catedre vacante, cu viabilitate până la sfârșitul anului școlar 2014-2015, după cum urmează:
Nr. Unitatea de învățământ Postul didactic/catedra vacantă

Nr. ore

Motiv vacantare post

1

Colegiul Național „Moise Nicoară” Biologie

10

C.I.C. 16.02.2015
Candidații care doresc să participe la Concursul de ocupare a postului menționat mai sus, vor depune la secretariatul colegiului dosarul ce va cuprinde: 1. Cererea de înscriere (conform Anexei 1 din Metodologie) 2. Copii după documentele solicitate în macheta din Anexa 1.
  • Perioada de depunere a dosarului:   16-20 martie 2015
  • Inspecția specială la clasă:         23 martie 2015, ora 12, la Colegiul Național „Moise Nicoară”
  • Proba scrisă:                       24 martie, ora 10, la Colegiul Național „Moise Nicoară”
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Colegiului Național „Moise Nicoară”, telefon 0257280598.

sus