Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Concurs-ocupare post îngrijitor

Colegiul Național ”Moise Nicoară” organizează concurs în  data de 10.02.2015, pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR, patru norme, durată nedeterminată.

 CERINŢELE POSTULUI:
 • Studii generale sau  medii;
 • Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
 • Apt medical pentru postul de îngrijitor;
 • Să nu aibă antecedente penale;
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor.
CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE PROBE:
 • selectia dosarelor
 • proba practică - 100 de puncte
 • interviu      -  100 de puncte
Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la prima probă  nu pot participa la cea de a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică. Se consideră admişi candidaţii  care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copie după cartea de identitate,certificat naştere,certificat căsătorie;
 • Acte de studii – original și copie ;
 • Cazier judiciar – original;
 • Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Adeverinţă medical  cu menţiunea „apt pentru angajare post îngrijitor
 • Curriculum vitae.
NOTĂ Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus.
CALENDARUL CONCURSULUI:
 • Depunerea dosarelor în perioada 27.01.2015- 05.02.2015 între orele 9-14;
 • Selecţia dosarelor -  09.02.2015 ora 10;
 • Afişarea rezultatelor selectării dosarelor -09.02.2015 ora 12;
 • Contestatii rezultate selectia dosarelor 09.02.2015  între orele 13-14;
 • Afişarea contestaţiilor 09.02.2015 ora 15;
 • Proba practică– 10.02.2015 ora 12;
 • Afişarea rezultatelor la proba practică 10.02.2015 ora 16;
 • Contestaţii proba practică 11.02.2015 între orele 9-11;
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii – 11.02.2015 ora 13;
 • Interviu            -12.02.2015 ora 12;
 • Afişarea rezultatelor la interviu – 12.02.2015 ora 15;
 • Contestaţii rezultate interviu– 13.02.2015 între orele 9-11;
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii – 13.02.2015 ora 14;
 • Rezultatul final al concursului – 13.02.2015 ora 15.
CANDIDAŢII DECLARATI ADMIŞI SE VOR PREZENTA LA POST ÎN DATA DE 01.03.2015.

 RELATII SUPLIMENTARE LA SERVICIUL SECRETARIAT, telefon 0257/280598, PERSOANA DE CONTACT –ROXIN CORINA –SECRETAR ŞEF.    

sus