Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Curriculum > Atestate

CNMN iți oferă o mulțime de posibilități de a-ți demonstra cunoștiințele în limbi străine, prin examene cu niveluri diferite de dificultate, dobândind astfel diplome de atestat, recunoscute la nivel internațional:

Limba Engleză

1. Certificate Cambridge

  • First certificate in English (FCE) – este un curs adresat acelor persoane care au nevoie de o certificare pentru o slujbă viitoare sau pentru studiu. Candidații trebuie să aibă o bună stăpânire a vocabularului și trebuie să fie capabili să stăpânească o varietate de situații.
  • Certificate in Advanced English (CAE) – reprezintă al patrulea nivel de evaluare, care, deși nu este la fel de dificil ca CPE, recunoaște capacitatea vorbitorului de a comunica cu ușurință și de a se descurca în toate aspectele vieții de zi cu zi. Succesul la acest nivel indică abilitatea de a folosi în mod eficient engleza, de a se descurca cu încredere în contextul social și profesional, și chiar în formele de învățământ superior.
  • Certificate of Proficiency in English (CPE) – este cel mai înalt nivel de testare ESOL (English for Speakers of Other Languages). Se adresează celor care au atins un nivel foarte avansat de cunoaștere a limbii, și se descurcă în orice situație sau context care presupune folosirea limbii engleze. Cei care susțin acest examen ar trebui să aibă același nivel de cunoaștere ca al unui vorbitor nativ educat. De asemenea, examenul presupune un nivel ridicat de maturitate personală și educațională.

Certificat ESOLSe certifică prin prezenta că CN Moise Nicoară pregătește candidați pentru Examenele ESOL (vorbitori non-nativi) ale Universității Cambridge – lider mondial în acordarea de calificative pentru cei care studiază limba engleză. Certificatul s-a acordat școlilor și altor instituții care au avut candidați la toate nivelele în ultimele 12 luni.


2. Business English Certificate (BEC) – testează abilitatea folosirii limbii engleze, la 3 nivele diferite, într-un context de afaceri.

Constă în trei probe:

  • Test of Reading and Writing: 1 oră 10 minute
  • Test of Listening: aproximativ 40 minute inclusiv timpul necesar pentru completarea răspunsurilor
  • Test of Speaking: aproximativ 16 minute pentru o pereche de candidați

 

3. International English Language Testing System (IELTS) – este recunoscut ca examen obligatoriu de către universități din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelanda și Canada, și de programe vocaționale sau de pregătire din aceste țări.

Toți candidații sunt testați la probele: Listening, Reading, Writing si Speaking. Toți candidații susțin același test la probele Listening și Speaking. Subiectul probelor Reading si Writing sunt determinate de motivul pentru care concurentul susține examenul IELTS. Probele de Reading si Writing ‘ACADEMIC’ sunt potrivite pentru cei care susțin examenul pentru a urma cursuri postuniversitare. Probele de Reading și Writing ‘GENERAL TRAINING’ sunt potrivite celor care merg în țări vorbitoare de limbă engleză pentru a-și termina ciclul de educație superioară, sau pentru a-și îmbunătăți experiența de muncă sau pentru programe de pregătire profesională, care nu necesită o diplomă de studii superioare. Această modalitate de testare este recomandată și în procesul de emigrare.


4. TOEFL – este de a evalua cunoașterea limbii engleze de către persoanele a căror limbă maternă este alta decât engleza. Mai mult de 4,500 de instituții, agenții si organizații din peste 80 de țări folosesc rezultatele TOEFL. Testul este administrat de către Serviciul pentru Testări Educaționale (ETS).


5. Atestat de traducator cu studii medii eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (doar pentru clasele A și C).

Limba Franceză

1. Diplôme d’études en langue française (DELF) – Sunt propuse 4 diplome diferite, fiecare validând un nivel de competență corespunzând Cadrului comun de referință pentru limbile străine al Consiliului Europei: DELF A1, DELF A2, DELF B1 și DELF B2.

2. Diplôme approfondi de langue française (DALF) -Sunt propuse 2 diplome diferite, DALF C1 și DALF C2.

Aceste diplome se obțin independent una de alta, fără limitare în timp. Pentru obținerea lor sunt organizate mai multe sesiuni pe parcursul unui an în centrele de examen din România (Cluj, București, Iași și Timișoara).

3. Atestat de traducator cu studii medii eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (doar pentru clasa E).


Limba Germană

  1. Zertifikat Deutsch: examen de limba germană care este organizat de Goethe-Institut pentru a valida, în mod oficial, nivelul cunoștințelor de limba germană.

Examenul este format dintr-o parte scrisă și una orală. Partea scrisă durează patru ore, cu pauze de câte un sfert de oră și presupune tot aceleași tipuri de exerciții ca și examenul  CAE sau FCE.  Proba orală constă în verificarea abilităților de a vorbi limba germană dezinvolt și în cadrul cărora concurenții vor fi evaluați de către 2 examinatori.

Zertifikat Deutsch are 6 niveluri: A1, A2, B1, B2, C1 si C2.

2. Testul DAF (Deutsch als Fremdsprache):  examen de limba germană desfășurat pe plan mondial care se adresează tuturor persoanelor care doresc să studieze în Germania. Instituția  abilitată cu elaborarea și desfășurarea examenului este  Institutul TesDAF din  Hagen/Germania.  Are exact 4 niveluri, la fel cu Zertifikat Deutsch.


Informatică:

1. European Computer Driving Licence (ECDL) – este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internațional în peste 146 de țări.

ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul TOEFL sau Cambridge pentru atestarea cunoștințelor de limbi străine. Permisul oferă deținătorului său o baza standard de cunoștințe IT necesară în noua societate informațională ce se află în continuă dezvoltare. Cu ajutorul Permisului european de conducere a computerului vă puteți crește gradul de mobilitate profesională și puteți utiliza calculatorul în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.


2. Atestat de analist-programator eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (doar pentru clasele B și C).

sus