Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Atestate > DELF

Diplôme d’études en langue française (DELF) 

Sunt propuse 4 diplome diferite, fiecare validând un nivel de competență corespunzând Cadrului comun de referință pentru limbile străine al Consiliului Europei: DELF A1, DELF A2, DELF B1 și DELF B2.
DELF A1 pune în valoare cunoștințele dobândite de începători și validează competențele care se înscriu în nivelul de „descoperire”a limbii franceze.
DELF A2 validează competența lingvistică a unui utilizator elementar la un nivel de supraviețuire, cel al raporturilor sociale, al petrecerii timpului liber, al călătoriilor.
DELF B1 validează un nivel de competență care corespunde deja unui utilizator aproape independent al limbii franceze. Este vorba de nivelul prag.
DELF B2 se concentrează asupra eficacității argumentării, ușurinței comunicării în context social și asupra unui grad ridicat de conștientizare a funcționării limbii. Este nivelul utilizatorului independent, cel care este cerut de cea mai mare parte a universităților franceze.

sus