Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Evaluare Națională 2017- repartiția pe săli la proba de limba și literatura română

Repartizarea pe săli pentru proba de limba și literatură română din cadrul examenului de  evaluare națională din data de 19 iunie 2017 se poate vedea aici.
Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise. (Metodologie Evaluare Naţională Art.17,aliniat 3)
Se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.  (Metodologie Evaluare Naţională Art.17,aliniat 7)    

sus