Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

IPOSTAZE REFLEXIVE ÎN TABLOURI LIRICE BLAGIENE

 

Prof. drd. ADINA SOROHAN

                                                                   Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Alba

                                                                       Motto: „Pictura este poezie tăcută”. (Plutarh)

Grup țintă: 20-24 elevi (4 grupe)

Timp: 120 de minute

Materiale necesare: textele suport- Don Quijote, Lauda suferinței, Scoica și Extaz de Lucian Blaga; reproducerile după tablourile pictorului mexican Octavio Ocampo din colecțiile Visions Fine Art Gallery și Art Gallery:Visiones del Quijote, Calvary, The visitor,Ecstasy of the lilies.

 

1.Argument

Fascinația omului costă în capacitatea de a-și depăși propriile limite, de a pătrunde în spațiile interzise care stimulează trăirile abisale. Retrăgându-se din contingent într-o lume dominată de spiritualitate, ființa își redescoperă propriile valențe creative. Prezentul oferă o infinitate  de posibilități de evadare și de stimulare a creativității. Atelierul își propune un exercițiu osmotic al cromaticii, jocului vizual și trăirilor metaforice prin configurarea artei a doi mari creatori: Octavio Ocampo și Lucian Blaga.

 

2. Obiective:

diversificarea metodelor de percepere a literaturii și picturii

-familiarizare cu particularitățile specifice picturii

-identificarea subiectivității și expresivității textului liric și  a picturii

-performarea lecturii și a interpretării textului liric prin aplicarea algoritmului specific artelor plastice

 

3. Ipostaze reflexive:

Elevilor, constituiți pe în patru grupe, li se distribuie sarcinile de lucru:

Grupa I– materiale-suport: 1.textul liric Don Quijote de Lucian Blaga

2. tabloul  Visiones del Quijote de Octavio Ocampo

”Sancho, vezi tu cum ne duce
un noroc prin ţări de piatră ?
Caldă-i noaptea ca o vatră.
Şi-am trecut de rea răscruce.Sancho, vezi în zare semne,
stelele prin ţar-albastră
cum se ţin pe urma noastră,
stăruind să ne îndemne ?Ce zăreşti pe creste-nalte ?
Mori de vînt cu aripi albe ?
Ori sunt zmeii, năzdrăvanii ?
Ne aşteaptă – ce înfrîngeri ?
Sau sunt morile doar îngeri
ce-au căzut din cer prin Spanii ?”

 

 

Sarcini de lucru:

  1. Identificați coordonatele spațio-temporale ce configurează universul compensativ al celor doi artiști. Justificați-vă alegerea făcută.
  2. Realizați un poster în care să surprindeți elementele comune celor două creații.
  3. Imaginați-vă că sunteți Don Quijote și călătoriți în prezent. Redactați un eseu reflexiv în care să vă mărturisiți trăirile în urma receptării celor două creații despre propria personalitate.

Grupa a II-a-materiale-suport: 1. texul liric Lauda suferinței de Lucian Blaga

2. tabloul Calvary de Octavio Ocampo

”Atâţia dintre semeni nu prea ştiu
ce să înceapă-n zori cu suferinţa.
Ei nu-şi dau seama nici spre seară de prilejul
chemat să-nalţe mersul, cunoştinţa.Suferinţa poate fi întuneric, tăciune în inimă,
pe frunţi albastru ger,
pe coapsa ea poate fi pecete arsă cu fier,
în bulgăre de ţărână
o lacrimă sau sâmbure de cer.Nu mai calcă pe pământ
cine calcă-n suferinţă.
Ea schimbă la faţă argila, o schimbă în duh
ce poate fi pipăit, duios, cu ştiinţă.

Tată, carele eşti şi vei fi,
nu ne despoia, nu ne sărăci,
nu alunga de pe tărâmuri orice suferinţă.
Alungă pe aceea doar care destramă,
dar nu pe-aceea care întăreşte
fiinţa-ntru fiinţa.

Fă ca semenii noştri,
de la oameni la albine,
de la-nvingători la biruiţi,
de la-ncoronaţi la răstigniţi, să ia aminte
că există pretutindeni şi această suferinţă,
pâna astăzi şi de-acum înainte
singura legătură între noi şi tine.”

Sarcini de lucru:

 

1.        Organizați o dezbatere pe tema suferinței urmărind modul conceptualizării ei în cele două creații.

2.        Imaginați-vă că sunteți un element integrant comun al celor doua opere. Redactați un monolog în care să vă justificați rolul pe care îl aveți în conturarea viziunii artistice asupra suferinței.

3.        Argumentați că fenomenul pulverizării ființei este identificabil atât la Octavio Ocampo, cât și la Lucian Blaga.

Grupa a III-a-materiale-suport: 1. textul liric Scoica de Lucian Blaga

                                                  2.tabloul The visitor de Octavio Ocampo

 

C-un zâmbet îndrăzneţ privesc în mine
şi inima
mi-o prind în mână. Tremurând
îmi strâng comoara la ureche şi ascult.
Îmi pare
că ţin în mâni o scoică
în care
prelung şi neînţeles
răsună zvonul unei mări necunoscute.

O, voi ajunge, voi ajunge
vreodat’ pe malul
acelei mări, pe care azi
o simt,
dar nu o văd?”

Sarcini de lucru:


 1. Expuneți simbolistica scoicii în viziunea celor doi artiști și completați-vă discursul cu propriile cunoștințe despre semnificațiile acestui element acvatic în diferite mitologii.

2. Faceți un execițiu introspectiv imaginându-vă că vă aflați în ineriorul unei scoici, situate în adâncimea unei imensități acvatice. Transmiteți colegilor de grupă sentimentul indus de această trăire prin descrierea sunetelor percepute, a spațiilor vizualizate, a mișcărilor simțite, etc.

3. Împărțiți-vă în două grupe, unii fiind vocea mării, ceilalți vocea artistului și construiți un dialog în care să surprindeți frământarea interioară a fiecăruia dintre ei.

 

Grupa a IV-a-materiale suport: 1. texul liric Extaz de Lucian Blaga

                                                                       2. tabloul Ecstacy of the lilies de Ocatvio Ocampo

”O oră-ntre abis şi umbre
la răscruci de veac şi teamă,
o oră prelungită-n slavă
mi te-a dat, ca-n vis, în seamă.Promisă tu, în dar luată,
fii ureche şi ascultă:
puternic vine foc spre tine,
freamăt nou şi sete multă.Ah, bucură-te şi veghează,
tu, edenică-ntrupare!
Vrăjit un munte în amiază
se-apropie de-o floare.”

 

Sarcini de lucru:

1. Explicați starea de extaz creativ având ca puncte de reper cele două creații.

2. Argumentați într-un discurs că rolul grației feminine este unul esențial în declanșarea actului creativ.

3. Grupați în două echipe desemnați simbolismul crinului, respectiv al visului și descoperiți determinantele comune ale celor două elemente.
4. Ieșirea din universul reflexivității

                        Concluzii:

Lectura cărților este completată de o lectură a imaginilor și fiecare receptor percepe universul în care trăiește în funcție de propriul sistem de valori. Elevii pot fi atrași spre ”lectura” creației artistice prin înțelegerea faptului că interpretarea lor este valabilă. Asocierile ingenioase dintre creațiile lirice blagiene și picturile fascinante ale lui Octavio Ocampo oferă adolescenților posibilitatea de a-și expune cunoștințele și talentul artistic. Descoperirea unor noi universuri de manifestare a imaginației le conferă libertatea de percepere a transcendentului, le îndreaptă viziunea spre noi orizonturi de cunoaștere.


                     Bibliografie recomandată

Biedermann, Hans, Dicţionar de simboluri, București,Saeculum, 2007

Braga, Corin, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Iaşi, Institutul European, 1998

 Braga, Corin, De la arhetip la anarhetip, Editura Polirom, Colecţia Plural M, Iaşi, 2006

Evseev, Ivan, Dicţionar de simboluri si arhetipuri culturale, Amarcord, 2001

Fanache, V.,  Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, Cluj-Napoca,  Ed. Dacia, 2003

Gherbrant, Alain, şi Chevalier, Jean, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Artemis, 1994

Kernbach, Victor, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Albatros, 1995

Lăzărescu,George,  Dicţionar de mitologie,București, Casa Editorială Odeon, 1992,

Stoichiță, Victor, Ieronim, Creatorul și umbra sa, București, Editura Meridiane, 1982

Stoichiță, Victor, Ieronim,  Efectul Don Quijote. Repere pentru o hermeneutică a    imaginarului european, București, Editura Humanitas, 1995

 

 

 

 

 

sus