Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

LANSAREA UNEI CARŢI DE EXCEPŢIE

Vineri, 1 octombrie, in Sala Festivă a colegiului, în prezenţa unui numeros public, a avut loc un eveniment de excepţie pentru învăţământul arădean şi nu numai. Este vorba despre lansarea cărţii „Transdisciplinaritatea – de la un experiment spre un model didactic”, coordonator Mirela Mureşan, editura Junimea, Iaşi, 2010. Cartea a avut privilegiul unei prefeţe elogioase semnate de academicianul Basarab Nicolescu, directorul Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris. În primele rânduri ale acestei prefeţe, distinsul profesor afirmă: „Suntem în faţa  unei „cărţi – eveniment, o carte deschizătoare de drumuri,  o piatră de hotar, care va marca istoria învăţământului în România”  Cartea a fost prezentatâ publicului de către lect. univ. dr. Anca Mustea de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, care a evidenţiat caracterul de pionierat al experimentului didactic transdisciplinar despre care vorbeşte această carte şi a apreciat efortul şi curajul echipei de profesori de a transpune din planul teoreticului în zona practică a educaţiei o metodologie atât de complexă ca cea a transdisciplinarităţii. Doamna profesoară Mirela Mureşan, coordonatorul cărţii, a mulţumit întregii echipe de profesori şi elevi care au contribuit la finalizarea acestui proiect didactic de tip cercetare-acţiune, proiect unicat în învăţământul românesc. Odată drumul deschis, el merită să fie continuat, căci singura şansă a educaţiei în viitor este aceea de a se situa pe o paradigmă transdisciplinară. În continuare, au luat cuvântul doamna inspector şcolar general, prof. Mirela Aldescu, domnul inspector şcolar general adjunct, prof. Nicolae Pellegrini, domnul prof. univ. dr. Dorin Herlo, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad care au marcat importanţa proiectului transdisciplinar derulat la colegiul Moise Nicoară şi şi-au exprimat dorinţa de a găsi forme adecvate de continuare a acestui proiect.  De asemenea, au vorbit cu sinceritate şi bucurie despre această experienţă profesională şi umană doamna prof. Camelia Circa – Chirilă, elevii Vlad Ciurdar şi Andrei Neguţ, participanţi activi la proiect. Cuvântul de final a aparţinut directorului colegiului, prof. Mircea Potocean, care evidenţiat încă o dată importanţa în plan naţional şi internaţional al acestui proiect iniţiat şi desfăşurat la cel mai prestigios liceu arădean, precum şi forţa profesională, intelectuală şi umană de care profesorii acestei şcoli dispun. A încheiat cu cuvintele lui Basarab Nicolescu din prefaţa cărţii: „Ce păcat că această carte nu a ajuns la timp în mâna celor care au conceput mult dezbătuta nouă Lege a Educaţiei, unde transdisciplinaritatea este doar timid prezentă! Cunosc îndeaproape toate experienţele transdisciplinaritare în învăţământul preuniversitar din multe ţări (de exemplu, în Brazilia s-a efectuat câţiva ani un experiment la mare scară) şi pot afirma, fără o umbră de ezitare, că experimentul din Arad este  nu numai cel mai reuşit dar, de asemenea, cel care are cele mai mari potenţialităţi de export în orice ţară a lumii.”


sus