Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Mesaj către elevi și părinți la început de an școlar

Stimați părinți, dragi elevi,

  Pentru buna desfășurare a programului pentru săptămâna 14-18 septembrie 2020, citiți cu atenție informațiile de mai jos: Principiul care stă la baza acestei forme de organizare pentru prima săptămână este întâlnirea față-în-față a tuturor elevilor cu toți profesorii de la clasă.

Dirigintele este primul profesor cu care se întâlnește elevul la începutul anului școlar. Toți elevii care aparțin unei clase se vor întâlni în condiții de securitate.  

Gimnaziu – clasele V-VIII:  
 • Programul săptămânii 14-18 septembrie este organizat pe schimburi;
 • Schimbul 1 are programul orar între 8.00 și 11.10, schimbul 2 are programul orar între 12.10 și 15.20;
 • Fiecare curs durează 40 de minute;
 • Fiecare pauză între cursurile unui schimb durează 10 minute;
 • Între cele două schimburi există o pauză de 1 oră (11.10 – 12.10);
 • Fiecare clasă este împărțită în două grupe, pe criteriul alfabetic;
 • Schimbul 1 corespunde literelor din prima parte a alfabetului, schimbul 2 corespunde literelor din partea a doua a alfabetului;
 • Cele două schimburi au orar identic;
 • Orarul diferă de la o clasă la alta, atât ca număr de ore, cât și ca interval orar;
  Liceu – clasele IX – XII
 • Programul săptămânii 14-18 septembrie este organizat pe schimburi;
 • Schimbul 1 are programul orar între 8.00 și 11.10, schimbul 2 are programul orar între 12.10 și 15.20;
 • Fiecare curs durează 40 de minute;
 • Fiecare pauză între cursurile unui schimb durează 10 minute;
 • Între cele două schimburi există o pauză de 1 oră (11.10 – 12.10);
 • Fiecare clasă este împărțită în două grupe, pe criteriul alfabetic; Schimbul 1 corespunde literelor din prima parte a alfabetului, schimbul 2 corespunde literelor din partea a doua a alfabetului;
 • La clasele a X-a B, a XI-a B și a XII-a B, grupele care constituie schimbul 1, respectiv schimbul 2 sunt cele constituite în anii anteriori la disciplina informatică;
 • La clasele a IX-a A, a X-a A, a XI-a A, a XII-a A (bilingv engleză), grupele care constituie schimbul 1, respectiv schimbul 2 sunt cele constituite la limba engleză;
 • În zilele în care, în orar, figurează germană, respectiv franceză, schimbul 1 este reprezentat de grupa de germană, schimbul 2 este reprezentat de grupa de franceză, la clasele la care limba a II-a presupune formarea unor grupe din clase paralele;
 • La clasele la care limba a II-a este aceeași (a X-a F, a XI-a F, a XII-a F), grupele corespunzătoare schimburilor 1 și 2 se formează alfabetic;
 • Cele două schimburi au orar identic;
 • Orarul diferă de la o clasă la alta, atât ca număr de ore, cât și ca interval orar;
  Circuit:
 • Intrarea elevilor în școală se face numai pe porțile principale;
 • La intrare, pe coridoare, în curțile interioare, pe scări, există semne (bandă galben/negru, respectiv roșu/negru) care marchează circuitul și repere de distanțare de 2m;
 • Elevii vor fi preluați de la intrare de profesori pentru a fi orientați în școală;
 • Părinții nu intră în clădirea școlii;
 • La intrare se folosesc covorașele cu dezinfectant pentru tălpile încălțărilor;
 • În școală se intră cu mască, aceasta păstrându-se pe toată durata cursurilor;
 • De-a lungul marcajelor, pe mese, există soluție dezinfectantă pentru mâini, cutii cu măști noi, coșuri pentru colectarea măștilor folosite; (în cazul în care este nevoie de schimbarea măștii cu care se vine de acasă);
 • La scările principale din hol, profesorul de serviciu va ghida elevii noi să ajungă la sala de clasă unde își desfășoară activitatea; pentru aceasta, fiecare elev trebuie să știe în ce sală de clasă are cursuri;
 • Elevii claselor a V-a din schimbul 1 vor veni la școală cu 10-15 minute mai devreme de începerea cursurilor (schimbul 1 – la ora 7.45) și se vor aduna în curtea mare (urcă scările din holul principal, coboară scările spre curtea interioară); ei se întâlnesc în curte, într-un loc marcat cu Clasa a V-a A, Clasa a V-a B, Clasa a V-a C, cu dirigintele, care îi va conduce la sala corespunzătoare; Elevii claselor a V-a din schimbul 2 sunt așteptați la școală la ora 11.30 și vor urma același traseu; vor avea ocazia să se întâlnească între 11.30 și 12.10 cu colegii lor, din schimbul 1, în curtea mare;
 • Ieșirea elevilor din școală se face numai pe poarta secundară de pe str. Unirii.
 • În curțile interioare mici se află marcaje spre ieșire.
  Toate regulile generale de conduită în interiorul școlii, precum și cele specifice acestei perioade, respectiv fiecărei discipline din orar vor fi discutate la orele de dirigenție și la întâlnirile cu profesorii în săptămâna 14-18 septembrie 2020.  

Director al Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad,
prof.dr. Diana Achim    

sus