Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

O altfel de cunoaştere a înfăptuirii- proiect transdisciplinar de bioetică

 

 

Preot prof. MIRCEA GHEORGHE HURDEA


Bioetica este un domeniu nou, atractiv şi provocator în acelaşi timp, care poate antrena deplin poenţialităţile de gândire şi reflecţie ale tinerilor elevi. Pe de altă parte, este un domeniu de cunoaştere, în esenţa lui transdisciplinar: nici nu cred ca poate fi abordat altfel.

Simpozionul organizat în 9 decembrie 2010 a fost iniţiat din dorinţa de a oferi elevilor noştri ocazia de a prezenta şi dezbate problematica vastă a bioeticii, într-o manieră accesibilă, fără a se face rabat de calitate şi fără a aduce prejudicii niciunui domeniu din cele abordate.

A fost o modalitate fericită de a se împlini un mai vechi plan al meu, cu privire la acest gen de întâlniri, în care să se discute liber despre temele considerate de unii, tabu. Astfel, un numar de 24 de elevi, din diferite clase de liceu, şi-au manifestat dorinţa de a lucra la întocmirea a câte unui material- individual sau pe grupe de două-trei persoane- cu problemele majore ale bioeticii, abordate de societatea contemporană din perspectiva drepturilor fundamentale ale omului. De exemplu: problema euthanasiei, a avortului, a transplantului de organe etc. Toate acestea au fost probleme existenţiale pentru creştinii autentici, care au încercat sa lumineze minţile şi sufletele celor din jurul lor.

Prezentările elevilor au beneficiat de surse serioase de documentare, constituind, pe de o parte, mijloace pertinente de informare, iar pe de altă parte, o culegere de informaţii- bază pentru alte dialoguri. În acest fel, au fost gândite şi modelate temele prezentate de elevi, care s-au manifestat ca nişte autentici creştini conştienţi de misiunea lor între cei ce au nevoie de lumină (Matei 5, 15-16).

Deci, constatând că acest domeniu tematic nu este acoperit în totalitate în curriculumul şcolar, că această dificilă problematică umană are nevoie de o abordare deschisă şi sinceră, am decis să purcedem la materializarea acestui obiectiv.

Astfel, Simpozionul, organizat la nivel de şcoală,  a constituit o prima întâlnire, la care elevii participanţi au prezentat materialele lor, elaborate în special sub forma prezentărilor power point. Într-o forma iniţială, prezentarile copiilor noştri au vizat următoarele teme:

Ciurdar Vlad- Bioetica despre drepturile fundamentale

Raţiu Marian, Iacob Brigitte- Taina Persoanei

Rus Andreea, Vasar Karina- Trasplantul de organe

Ioanăş Sonia- Jertfele umane în marile religii ale lumii

Ciocan Andra, Popa Alina- Sacralitatea şi calitatea vieţii

Ghip Sabrina, Sorrentino Casilde- Clonarea

Furău Marius- Copiii care nasc copii

Olaru Oana, Culda Bianca- Avortul

Stasac Beniamin, Petruţ Cristian- Iubire, căsătorie, sexualitate

Unc Roxana- Jertfa suprema a mamei pentru copilul sau

Muscu Mădălina, Jipa Crina- Pedeapsa capitală

Mihalesc Lucia- Euthanasia

Cotuna Coste Anca Daniela, Popa Adrina, Popescu Oana- Asistenţa medicală , socială si religioasă

Bogdan Raul- Familia

 

La întâlnirea noastră am avut ca invitaţi pe Părintele Vasile Pop- Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Aradului şi pe d-nul Gheorghe Furău- medic la Spitalul de Obstetrică si Ginecologie “Salvator Vuia”din Arad, care au avut consistente şi binevenite intervenţii pe parcursul simpozionului. De asemenea, au mai participat şi directorii Colegiului Naţional “Moise Nicoara”, colegii- profesori  precum şi mulţi elevi din ciclul liceal.

Constatându-se că timpul rezervat prezentărilor nu a lăsat  răgaz discuţiilor, atât de necesare de la final, la propunerea d-nei prof. Mirela Mureşan, am stabilit împreună, ca discuţiile aferente materialelor prezentate să se desfăşoare într-o a doua întâlnire, căreia să-i dăm o coloratură de dezbatere-masă rotundă.

Această idee s-a materializat vineri, 20 mai 2011, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad unde a avut loc o activitate cu caracter didactic transdisciplinar fără precedent: Drepturile fundamentale ale omului din perspectiva transdisciplinară, având ca scop dezbaterea unor teme de bioetică prea puţin abordate într-un astfel de context în şcoala contemporană: avortul, clonarea, transplantul de organe, eutanasia, pedeapsa capitală, sacralitatea şi calitatea vieţii, asistenţa medicală, socială şi religioasă, iubire, căsătorie, sexualitate, familia, azi etc. Prin organizarea acestei mese rotunde s-a oferit elevilor posibilitatea unei dezbateri şi analize publice a unor probleme spinoase de morală ale societăţii contemporane, de consum. De această dată însă, întâlnirea a realizat aprofundarea temelor alese şi a ocazionat lansarea unei cărţi pe suport electronic Drepturile fundamentale ale omului în viziune transdisciplinară, (vezi informaţiile bibliografice din final) ,cuprinzând toate materialele prezentate, prelucrate de elevi, în scopul publicării. Tuturor participanţilor le-a fost înmânat Cd-ul,  într-un cadru festiv.

La întâlnirea noastră am avut bucuria şi onoarea de a-i avea ca invitaţi de onoare pe:  P. C. Diac. Prof. Florin Sirca– Inspector Şcolar de Specialitate de la ISJ Arad;  P. C. Pr. Codin Şimonca Opriţa – directorul Seminarului Telogic Ortodox Liceal Arad;  D-nul Dr. Gheorghe Furău de la Spitalul de Obstretică și Ginecologie „Salvator Vuia” Arad;  D-na lect.univ. dr. Anca Mustea  – psiholog, de la Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad; D-nul Cristian Bocancea – profesor de filozofie  la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”..

Astfel, print-o abordare transdisciplinară, medicul, psihologul, preotul, juristul,

filozoful şi  educatorul au dat fiecare răspunsurile lor la întrebările elevilor, într-o discuţie

vie, firească, consistentă, fără inhibiţii şi prejudecăţi, organizată şi moderată de

pr. prof Mircea Hurdea şi prof. Mirela Mureşan.

Noi toţi împreună, printr-o abordare sinceră şi doritoare de adevăr, luminaţi de lucrarea harului Duhului Sfânt, am încercat să dăm un înţeles creştin ortodox termenilor de transplant, clonare, sacralitate şi calitate a vieţii, familie, iubire şi în acelaşi timp să reafirmăm vocea Sfintei noastre Biserici dreptmăritoare cu privire la: avort, pedeapsă, sexualitate, asistenţă medicală etc.

Încântarea şi mulţumirea noastră a fost cu atât mai mare, cu cât am observat marea dorinţă de cunoaştere a elevilor implicaţi şi a tuturor  invitatilor lor: colegi mai mici sau mai mari.

Dorim deci, ca prin aceste întâlniri, să oferim elevilor şansa de a veni în contact cu informaţia cea mai avizată în domeniul vast al bioeticii, pe care să o poată supune dezbaterilor, avându-i ca parteneri de dialog autentic pe specialiştii în domeniu, pe cei responsabili de buna aplicare a acestor teorii în practica socială: teologi, medici, jurişti, filosofi, psihologi, militari, profesori etc.

1.      Drepturile fundamentale ale omului în viziune transdisciplinară, coordonator pr. prof. Mircea Hurdea, Editura Fundaţiei Moise Nicoară,Arad, 2011.

Cartea cuprinde lucrările elevilor de la Moise Nicoară şi Seminarul Ortodox, participanţi la Simpozionul Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale, care s-a desfăşurat  în decembrie, 2010.

sus