Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

O premieră absolută: Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie de la Colegiul Naţional Moise Nicoară

prof. MIRCEA POTOCEAN

director Colegiul Naţional „ Moise Nicoară”

 

„Instaurarea unei culturi transdisciplinare, care ar putea contribui la eliminarea tensiunilor ce ameninţă viaţa de pe planeta noastră, este imposibilă în absenţa unui nou tip de educaţie, care să ia în considerare toate dimensiunile fiinţei umane”. (Basarab Nicolescu,1999, p. 153). Acestea sunt cuvintele cu care Basarab Nicolescu deschide capitolul dedicat Evoluţiei educaţiei transdisciplinare, din celebra lui carte. Sunt cuvintele care sintetizează şi crezul nostru despre viitorul educaţiei în societatea contemporană.

Toata lumea recunoaşte că există deja o criză a educaţiei la nivel planetar. Că traversăm deopotrivă, nu doar o criză economico-financiară, ci şi o criză a valorilor şi implicit a educaţiei care le articulează. Societatea de consum, societatea informaţională a erei digitale trebuie, cu necesitate, să schimbe întreaga paradigmă educaţională, pentru a putea răspunde nevoilor reale ale cetăţenilor ei. Fireşte că nu există reţete-minune care să înfăptuiască această mutaţie peste noapte. Unde şi când se va întâmpla asta, cât va dura această schimbare, nu putem prevedea acum. Putem însă constata că ea a început şi că într-adevăr „ există un centru comun de interogaţie” (B.N.,1999) legat de această problemă.

 Am încercat să schiţez pînă aici contextul internaţional în care se înscriu căutările, încercările, experimentele unui valoros grup de profesori de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, din Arad, care se preocupă, de mai bine de zece ani, de problema acestei mutaţii fundamentale în educaţie şi în filozofia ei.

Colegiul nostru este unul centenar, aparţinând colegiilor de elită din România, care a dat culturii române nume de referinţă, atât în domeniul ştiinţei cât şi al artelor; este aşadar un liceu de prestigiu în învăţămâtul preuniversitar românesc. A beneficiat dintotdeauna de un corp profesoral de elită şi de elevi eminenţi. Are aşadar un potenţial uman şi intelectual de nivel academic, universitar. Tocmai din aceste considerente, deşi e un liceu de tradiţie, a fost întotdeuna deschis spre nou, sincronizându-se mereu cu „spiritul veacului”. Pe lîngă rezultatele meritorii ale absolvenţilor săi- care s-au evidenţiat în marile universităţi ale lumii- liceul a reprezentat întotdeauna unul din centrele de avangardă în inovaţia didactică, fiind distins cu Diploma de excelenţă instituţională, decernată de MECTS şi cu Ordinul Meritul Pentru Invăţământ, în grad de Ofiţer, din partea Preşedintelui României.

            Nu e de mirare deci, că tocmai aici s-a construit o echipă de profesori preocupaţi de proiectele didactice de tip cercetare –acţiune, proiecte specifice învăţămâtului preuniversitar  în întreaga lume; proiecte menite să faciliteze mutaţiile de paradigmă educaţională ce vor urma. În convingerea noastră, transdisciplinaritatea poate consitui o soluţie viabilă, capabilă să propună o altă paradigmă educaţională. Aşadar, ultimii zece ani s-au focalizat asupra încercărilor de aplicare în procesul de predare-învăţare a metodologiei transdisciplinare, oferite atât de generos de teoretizarea academicianului Basarab Nicolescu, părintele transdisciplinarităţii.

La început, activităţile au fost timide, sporadice,  rămânând la nivelul iniţiativelor individuale ale unor profesori şi limitându-se la: lecţii inter- şi pluridisciplinare ţinute în echipă de profesori de discipline diferite; la mese rorunde şi dezbateri pe teme transdisciplinare.

Un al doilea pas l-a constituit valorificarea tuturor experienţelor anterioare într-un proiect coerent, un proiect didactic transdisciplinar, organizat la nivelul claselor liceale în anul şcolar 2008-2009,  intitulat metaforic – Anonimul din spatele măştii-. Acesta a antrenat un număr de 17 profesori de discipline diferite şi 24 de elevi din toate clasele liceale, avâd drept coordonatori pe doamnele profesoare Mirela Mureşan şi Camelia Circa-Chirilă. În spatele lui stă o muncă uriaşă de documentare, de concepţie şi apoi aplicare didactică a metodologiei transdisciplinare. Este momentul care „ne-a scos în lume”, căci prin acest proiect am reuşit să-l cunoaştem pe Basarab Nicolescu, nu doar din lectura cărţilor lui, ci direct, prin vizita memorabilă cu care a onorat liceul nostru în septembrie, 2009 . Din acest moment, prin prezenţa sa vie şi implicarea sa în demersurile noastre transdisciplinare drumul ni s-a conturat mai clar.

A urmat publicarea, în 2010, a cărţii ce cuprinde relatarea experimentului  transdisciplinar, cu o prefaţă semnată de distinsul academician şi mentor al nostru:

Transdisciplinaritatea-de la un experiment spre un model didactic, coord. Mirela Mureşan, Junimea, Iaşi, 2010. “O carte-eveniment”, lansată la Târgul de carte Gaudeamus 2010, care continuă să fie cerută de specialiştii în educaţie.

Un al treilea moment l-a constiutit continuarea în cadrul Colegiului, în forme diverse, a aplicaţiilor metodologiei transdisciplinare în învăţare şi cunoaştere. Replica proiectului de la liceu a venit imediat,  printr-un proiect similar destinat claselor gimnaziale, coordonat de doamnele profesoare Camelia Circa-Chirilă şi Octavia Potocean: Călătoria mea culturală în Europa. Firesc, proiectul s-a finalizat şi de data aceasta într-o carte, a cărei prefaţă a fost semnată de Anca Mustea: Călătoria mea culturală în Europa -o abordare pluri-,inter-,şi transdisciplinară, coord. Camelia Circa-Chirilă, Octavia Potocean, ed. Nomina, Piteşti, 2011.

Tot anul 2011 a constituit şi anul unei alte publicaţii: Drepturile fundamentale ale omului în viziune transdisciplinară, coordonator pr. prof. Mircea Hurdea, Editura Fundaţiei Moise Nicoară, Arad, 2011. Este o carte pe suport electronic care  cuprinde lucrările elevilor de la Colegiul Naţional Moise Nicoară şi Seminarul Ortodox, participanţi la Simpozionul Educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale, care s–a desfăşurat  în decembrie, 2010.

În prezent, se află în derulare un ambiţios proiect transdisciplinar, în parteneriat cu Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”: Tinerii de astăzi şi sensul vieţii, iniţiat de lect.univ. dr. Anca Mustea. Zece elevi din clasele liceale de la colegiul nostru şi zece studenţi ai Facultăţii de Psihologie, au dezbătut în cadrul unor ateliere de lucru nevoia de sens în viaţa tinerilor de azi. Tinerii implicaţi în acest proiect vor disemina apoi, prin programe specifice, elaborate de ei, importanţa găsirii unui sens al existenţei şi al vieţii personale, colegilor lor de şcoală şi facultate.

Pe acest fundal, descris mai sus, era firesc şi necesar să apară Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare  în Educaţie, (C.A.T.E.) de la Colegiul Naţional “Moise Nicoară”! Un centru, al cărui nucleu s-a constituit demult, s-a conturat şi maturizat în timp, pentru a se putea manifesta acum, legitim, în deplinătatea forţei sale creatoare. Acest Centru, coordonat de doamna profesoară Mirela Mureşan,  s-a născut din nevoia de a experimenta , într-un cadru organizat, aplicaţiile transdisciplinarităţii în educaţie şi a împărtăşi tuturor celor interesaţi aceste experienţe.

Desigur că acest Centru nu îşi propune contribuţii teoretice la metodologia transisciplinarităţii, nu are ca obiectiv cercetarea teoretică. Principalul obiectiv al său se situează în zona aplicaţiilor metodologiei transdisciplinare în educaţie, a experimentării unor modalităţi de introducere a acestei metodologii în practica curentă, la clasă.

Unul dintre cei mai importanţi piloni ai Centrului îl va constitui , desigur, această revistă: Revista “T”- publicaţie on-line de educaţie transdisciplinară pentru învăţământul preuniversitar românesc. Salutăm aşadar, două premiere absolute, marca “Moise Nicoară” : înfiinţarea  Centrului de Aplicaţii Transdisciplinare  în Educaţie” şi apariţia unei reviste unicat-“ T”- revistă on-line de educaţie transdisciplinară! Să fie într-un ceas bun!

Rămâne speranţa ca, prin activitatea lor, să reuşim “să trezim” interesul tuturor celor convinşi de necesitatea unei schimbări radicale în educaţie, a celor interesaţi de viitorul educaţiei şi de binele copiilor noştri. Aşteptăm colaborări consistente şi eficiente din partea tuturor şcolilor din ţară şi din afară, care vor dori să sprijine acest demers. Revista noastră on-line va putea facilita atât dialogul, cât şi o fructuoasă colaborare. Căci suntem cu toţii conştienţi că “întreaga noastră viaţă individuală şi socială este srtucturată prin educaţie…Viitorul este structurat prin educaţia făcută, în momentul prezent,  aici şi acum”. (B.N.,1999, p.153)

Referinţe: Nicolescu Basarab, Transdisciplinaritatea- Manifest, Polirom, Iaşi, 1999

Basarab Nicolescu semnând in Cartea de

Onoare a colegiului

Basarab Nicolescu semnând in Cartea deOnoare a colegiului

Basarab Nicolescu în mijlocul profesorilor şi

elevilor

Basarab Nicolescu alături de Octavia

şi Mircea Potocean


sus