Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Orar adaptat pentru săptămâna 23-27 martie 2020

Dragi elevi, stimați părinți,  

Vă trimitem un orar, adaptat situației pe care o traversăm, pentru săptămâna 23 – 27  martie 2020. Orarul poate fi vizualizat/descărcat aici.
 1. Orarul stabilește ziua în care profesorul trimite elevilor clasei (fie prin intermediul dirigintelui, fie direct) un material corespunzător disciplinei pe care o predă.
 2. Materialul este conceput, în general, pentru a acoperi numărul de ore corespunzător disciplinei respective pe o săptămână.
 3. Consiliul profesoral al Colegiului Național „Moise Nicoară” a stabilit ca materialele trimise în această săptămână să se axeze, în majoritatea cazurilor, pe consolidarea unor conținuturi și exersarea unor competențe deja dobândite, mai puțin pe conținuturi noi.
  Dragi elevi, Vă rugăm să luați în considerare următoarele recomandări legate de acest tip de comunicare:
 • Gândiți un program zilnic pe care să-l respectați, pentru a nu pierde ritmul de învățare/ exersare.
 • Citiți cu mare atenție textele/ sarcinile pe care le primiți. În clasă, comunicarea fiind orală, este mai ușor de înțeles decât în scris.
 • Dozați cantitativ, pe zile, materialul primit. E dovedit că voi, elevii noștri, aveți un stil de învățare preponderent auditiv. Primind informația într-o altă formă, va fi ceva mai greu pentru unii dintre voi să se adapteze.
 • Rezolvați sarcinile gândindu-vă la calitatea materialelor rezultate – fotografii clare, ppt-uri corecte, fișe de lucru ordonate, cu diacritice. Noi toți construim aceleași 8 competențe-cheie la nivel european, prima fiind comunicarea în limba maternă, iar acum exersăm cu toții competența digitală.
 • La rezolvarea testelor de evaluare, nu ezitați să cereți lămuriri în legătură cu criteriile de evaluare, folosind calea de comunicare indicată de profesor sau de diriginte.
  Pentru a ne ajuta reciproc, vă rugăm să respectați următoarele aspecte formale:
 • Salvați fișierul pe care îl trimiteți cu denumirea: clasa_numele_disciplina (exemplu: 9A_Piturescu_Romana);
 • Trimiteți materialul în același fișier, sau, dacă aveți fișiere diferite, într-o arhivă cu denumirea de mai sus;
 • Respectați termenele indicate de profesori sau de diriginte.
  Notă:
 1. Aceasta este o variantă de a oferi elevilor noștri posibilitatea de a se menține în formă, de a-i ajuta să învețe în continuare, de a menține legătura cu ei. Nu e o obligație de serviciu, e o obligație morală și profesională.
 2. Cred că avem nevoie cu toții de ordine și de un program. Să nu excludem din programul nostru învățarea.
 3. Tehnic, varianta propusă aici înlocuiește platforma, deocamdată, până la finalizarea ei.
     

sus