Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Parteneriat Colegiul Naţional „Moise Nicoar㔺i IT4S

UN PARTENERIAT CARE NE ONOREAZĂ

Institutul pentru Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Societate,

 Institute for Transdisciplinary Studies in Science, Spirituality, Society – IT4S

ŞI

Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie”

                              de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – CATEMNA

  Mircea Potocean

director, Colegiul Naţional “Moise Nicoară”, Arad

La sfârşitul anului trecut, în 7 decembrie 2012, am semnat un parteneriat important pentru colegiul nostru în promovarea pe mai departe a metodologiei transdisciplinarităţii în învăţământul şi cultura românescă. Este vorba despre parteneriatul încheiat între „Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie” de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – CATEMNA, coordonat de doamna profesoară Mirela Mureşan şi prestigiosul Institut pentru Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Societate, / Institute for Transdisciplinary Studies in Science, Spirituality, Society – IT4S, condus de dr. Magda Stavinschi.

Acest parteneriat are drept scop colaborarea dintre cele două instituţii în vederea valorificării eficiente a rezultatelor activităţilor de educaţie transdisciplinară şi a diseminarii acestora pe plan naţional şi internaţional.

Activităţile comune, preconizate a se desfăşura în parteneriat, vizează manifestări ştiinţifice şi culturale, acţiuni de popularizare, activităţi de formare profesională, manifestări educative în rândul elevilor şi tinerilor. În cadrul acestor activităţi se vor promova principiile şi valorile transdisciplinare, cooperarea pentru dezvoltare şi respectul universal al drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi. Se va crea cadrul necesar dezvoltării creativităţii în domeniul educaţiei, culturii, ştiinţei şi comunicării.

Avem convingerea că acţiunile comune concepute şi organizate în cadrul acestui parteneriat vor contribui semnificativ la promovarea transdisciplinarităţii în educaţie, aducând un plus de valoare necesar dezvoltarii acesteia.

Aş dori să mulţumesc pe această cale doamnei Magda Stavinschi pentru generoasa donaţie de carte de la editura CurteaVeche, pe care a oferit-o bibliotecii CATEMNA. Valoroasa colecţie Ştiinţă şi Religie, pe care o coordonează împreună cu domnul academician Basarab Nicolescu a prilejuit elevilor şi profesorilor noştri contactul cu un nou sistem de valori „fundat pe dialogul transdisciplinar între ştiinţă, religie, artă şi societate”.

 

sus