Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Program săptămâna 21.09.2020-25.09.2020

Stimați părinți, dragi elevi,

  Pentru buna desfășurare a programului pentru săptămâna 21-25 septembrie 2020, iată o serie de informații și precizări:   Principiul care stă la baza acestei forme de organizare pentru săptămâna a II-a este întâlnirea față-în-față a tuturor elevilor din clasele care se finalizează cu examene naționale (clasele a VIII-a și a XII-a), precum și a claselor de început de ciclu (clasele a V-a și a IX-a). Clasele al căror efectiv este complet la cursurile din săptămâna 21-25 septembrie 2020 au săli fixe, care permit distanțarea de un metru între elevi. Clasele al căror efectiv este împărțit pe grupe au săli fixe, care permit distanțarea de un metru între elevii unei grupe (între 15 și 21 de elevi). Este important ca toți elevii și profesorii să se întâlnească în condiții de securitate.   Circuit:
 • Intrarea elevilor și profesorilor în școală se va face pe poarta principală.
 • Elevii și profesorii care vin cu bicicleta vor intra pe poarta de pe str. Unirii.
 • Ieșirea din școală se va face numai pe str. Unirii.
 • Se vor urmări marcajele (negru/galben și alb/roșu) pentru păstrarea distanței.
 • În școală se intră cu mască.
 • La intrare, pe coridoare, în curțile interioare, pe scări, există semne (bandă galben/negru, respectiv roșu/negru) care marchează circuitul și repere de distanțare de 2m.
 • Elevii vor fi preluați de la intrare de profesori care vor supraveghea respectarea procedurii de acces.
 • Părinții sau persoane străine nu intră în clădirea școlii, decât cu aprobarea conducerii școlii.
 • La intrare se folosesc covorașele cu dezinfectant pentru tălpile încălțărilor.
 • De-a lungul marcajelor, la cele două intrări, pe mese, există soluție dezinfectantă pentru mâini, cutii cu măști noi, coșuri pentru colectarea măștilor folosite; (în cazul în care e nevoie de schimbarea celei cu care se vine de acasă);
 • Toate regulile generale de conduită în interiorul școlii, precum și cele specifice acestei perioade, respectiv fiecărei discipline din orar au fost prelucrate la orele de dirigenție și la întâlnirile cu profesorii în săptămâna 14-18 septembrie 2020.
  Programul săptămânii 21-25 septembrie este organizat astfel:
 • fiecare curs durează 50 de minute;
 • fiecare pauză durează 10 minute;
 • intervalul orar este 8.00 – 14.50;
  Formațiuni de studiu:
 • Săptămâna 21-25.09.2020 a anului școlar 2020-2021 se va desfășura față-în-față, la clasele a V-a, a IX-a, a VIII-a și a XII-a, în săli de clasă fixe, care permit distanțarea de un metru (cu excepția zilei online).
 • Clasele – a VI-a, a VII-a, a X-a și a XI-a vor fi divizate în două grupe și vor participa la cursuri, în sistem hibrid, o grupă față-în-față, o grupă acasă, cu schimb la o săptămână.
 • La clasele de gimnaziu, grupele sunt formate pe criteriul alfabetic.
 • La clasele de liceu, grupele sunt formate după cum urmează:
- pentru clasele a X-a A și a XI-a A – grupele coincid cu cele de la limba engleză (profesorii de engleză vor transmite elevilor care dintre cele două grupe va veni față-în-față în săptămâna 21-25.09.2020 și care va rămâne online; - profesorul care are oră online poate transmite din școală sau de acasă, în funcție de orar; - pentru clasele a X-a B și a XI-a B – grupele coincid cu cele de informatică; - la clasele a X-a C, D, E, F și a XI-a C, D, E, F grupele se formează alfabetic; - predarea se face în timp real, prin google meet, din clasă, pentru grupa de acasă;   Orar
 • Orarul este organizat în mod asemănător celui tradițional.
 • Una dintre cele cinci zile ale săptămânii e rezervată orelor în regim integral online, pentru toate clasele, pentru întregul efectiv, în scopul predării unor discipline selectate din planul-cadru al fiecărei clase, care se pretează acestei forme de comunicare.
 • Aventaje: se asigură spațiul necesar derulării orelor pe grupe (limbi moderne, informatică); se  reduce numărului de elevi prezenți în școală.
 • O dată pe lună, fiecare disciplină din grupul celor predate online se transformă în activitate față-în-față.
  Organizarea lecției
 • Din cele 50 de minute de curs, 10 minute (la predarea hibridă) sunt alocate organizării tehnice a lecției (inițierea întâlnirii pe google meet, accesarea camerei, împărtășirea ecranului) dar și pentru prezența elevilor față-în-față și a elevilor care participă on-line.
 • Pentru clasele cu efectivul complet față-în-față, cele 10 minute sunt destinate, în mod obișnuit, organizării lecției, materialului didactic, prezenței, dar și problemelor specifice acestei perioade, în care elevii și profesorii participă activ la curățarea suprafețelor băncilor/ catedrelor etc.
 • Pe fiecare calculator se va afla un folder cu efectivele de elevi și adresele lor de mail, pentru a putea inițializa întâlnirea google meet pe loc.
 • Pentru a putea inițializa o întâlnire google meet, profesorul are o adresă de gmail. Elevii pot avea orice tip de adresă. (După alocarea domeniului, profesorii și elevii vor avea un cont personalizat, care va fi transmis tuturor în timp util, probabil din săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie).
 • Pentru prezență (față-în-față și online) și pentru evaluare se va folosi catalogul electronic, în timpul orei, pentru ca părinții să aibă acces rapid la situația elevilor; la orele de educație fizică, respectiv în alte situații (de ex. catalogul electronic nu poate fi accesat, profesorul dorește să aibă o evidență personală a elevilor, profesorul nu dorește să folosească catalogul letric, oficial, pentru a nu intra în contact cu același obiect, profesorul este acasă și nu are acces la catalogul electronic sau la cel letric, oficial etc.) profesorul are la dispoziție catalogul individual,care cuprinde toți elevii la care predă (model oferit de școală, pe care se va trece numărul de înregistrare: 1170/18.09.2020, având statut de act oficial).
  Pauza
 • În pauza de 10 minute, profesorul rămâne cu elevii timp de 5 minute pentru supraveghere/ organizare/ dezinfecție, iar în celelalte 5 minute se îndreaptă spre următoarea sală de clasă.
 • Elevilor li se va permite accesul la grupurile sanitare ori de câte ori vor solicita acest lucru, în timpul orelor, astfel încât să nu se perturbe activitatea didactică la nivelul întregii școli și să se evite aglomerarea toaletelor.
  NOTĂ:
 • Având în vedere imposibilitatea de a folosi vestiarele în condiții de securitate, elevii care au educație fizică pot participa la toate orele în echipament sportiv în ziua respectivă.
 • Având în vedere că, la nivel național, se vor închide toate unitățile de învățământ vineri, 25 septembrie, în vederea desfăşurării alegerilor, vom comunica în timp util dacă această zi se va desfășura online sau față-în-față.
 • Având în vedere dificultatea realizării orarului în scenariul mixt/ hibrid, respectiv situația epidemiologică, programul activităților didactice va suferi modificări ori de câte ori este nevoie.
 

Director al Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad,
prof.dr. Diana Achim

Orarul, sălile de clasă se pot consulta mai jos:
ORAR ELEVI 21-25.09.2020
Sali clasa pentru cursuri fata-in-fata
Sali clasa pentru cursuri fata-in-fata engleza

sus