Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Despre Proiectul Erasmus+ ”The Magic of Sound”

Proiectul Erasmus + “The Magic of Sound” cu numărul de referință 2015-1-HR01-KA219-013043_2, este un proiect de parteneriat strategic având ca și coordonator școala XV. Gimnazija, Zagreb, Croația.

Partenerii de proiect sunt :

 • Colegiul Național “Moise Nicoară” Arad, Romania;
 • Devonport High School for Girls, Plymouth, Anglia;
 • Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß, Germania

Durata acestui proiect este de 2 ani începând cu data de 15.10.2015 și până în 15.10.2017.

Acest proiect încearcă o abordare transdisciplinară a diferitelor discipline ce se studiază în programa școlară cum ar fi: matematica, fizica, literatura, muzica, istoria și chiar psihologia. Prin temele ce vor fi abordate în cadrul acestui proiect se incearcă o dezvoltare a metodelor de predare moderne, motivatoare, centrate pe elev precum și crearea unei imagini pozitive de studiu a programelor unor materii mai abstracte  cum ar fi matematica și fizica.  Soluțiile ce vor rezulta prin dezbaterea temelor între toți elevii și profesorii participanți vor putea fi aplicate în diferite țări din comunitatea europeană independent de sistemul școlar al fiecărei țări în parte.

 

Cerințe pentru elevii participanți în cadrul proiectului:

 • să aiba vârsta cuprinsă între 15-17 ani;
 • să aibă cunoștințe de bază de matematică, fizică și muzică;
 • să cunoască limba engleză (scris și citit);
 • să aibă capacitatea de a folosi calculatorul

Fiecare elev care va participa la schimbul de elevi cu celelalte școli trebuie:

 • să se afirme în cadrul proiectului din școală;
 • să respecte termenele de predare a lucrărilor;
 • să aducă o contribuție proprie a activităților din cadrul proiectului;
 • să se comporte civilizat, demn de a fi elev al acestui colegiu;

Numărul minim de mobilități ale Colegiului Național ”Moise Nicoară” în cadrul proiectului este de 24 elevi și 12 profesori.

          Obiectivele proiectului:

 • dezvoltarea abilităților interogative ale elevilor prin activități provocatoare;
 • stimularea creativității elevilor;
 • motivarea elevilor pentru a urma o carieră în matematică sau științe;
 • motivarea elevilor pentru studiul unor discipline exacte cum ar fi matematica și fizica prin metode de predare transdisciplinare;
 • schimbul de experiențe și bune practice printr-o cooperare europeană.

Impact:

 • elevii vor fi mai bine pregătiți în matematică și științe pentru a îmbrățișa o carieră compatibilă cu exigențele impuse de procesul de integrare în spațiul european;
 • profesorii vor avea oportunitatea să își îmbunătățească metodele de predare și învățare, dezvoltând o preocupare permanentă în direcția perfecționării profesionale;
 • părinții elevilor și comunitatea locală vor lua la cunoștință că școala noastră promovează noile metode instructiv-educaționale, iar copiii lor vor avea la sfârșitul ciclului de învățământ un nivel ridicat de pregătire profesională și morală;
 • elevii vor descoperi noi oportunități de aplicare practică a conceptelor învățate în școală la matematică, informatică și științe naturale, precum și conexiunile transdisciplinare dintre ele;

Rezultate așteptate:

 • îmbunătățirea competențelor profesorilor din școlile participante la proiect pentru predarea interdisciplinară, îmbunătățirea competențelor digitale ale acestora prin folosirea diferitelor tipuri de tehnologii IT;
 • dezvoltarea în fiecare din școlile participante a unui climat modern și dinamic de dezvoltare a acestora;
 • promovarea imaginii școlilor participante și demonstrarea posibilităților efective de utilizare a tehnologiilor IT in educație;
 • diseminarea rezultatelor obținute să contribuie la dezvoltarea viitoare de idei și teme în curricula diferitelor materii predate în școală, nu numai în curricula țărilor participante ci și in a altor țări din Comunitatea Europeana și nu numai;
 • motivarea elevilor de a fi parte a unui sistem educațional care, poate astfel, va putea să le crească șansele de a obține un loc de muncă;
 • elevii vor obține de-a lungul proiectului diferite competențe în anumite teme date, dar, de asemenea, își vor dezvolta strategii proprii de interconectare a cunoștințelor lor și vor evalua rezultatele muncii lor prin discuții cu alți participanți din celelate țări.

Proiectul va demonstra că abordarea transdisciplinară a predării și învățării este posibilă în Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad. El este o continuare a unor preocupări mai vechi ale elevilor și profesorilor din acest colegiu. De fapt acest proiect vine ca si o continuare a proiectului “Ins and Outs of the Magic Möbius Strip” proiect coordonat de scoala noastra prin intermediul doamnei profesoare Liliana Negrilă.  Acest proiect este o dovadă a faptului că în Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad se desfășoară mereu activități care stimulează si dau posibilitatea elevilor să viseze, să căute adâncimi chiar și acolo unde totul pare să fie la suprafață!

sus