Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Proiecte > Schimburi > Proiectul Euromath

DESCRIERE

Titlu:  EUROMATH

 Localizare ROMÂNIA, județul ARAD, ARAD

 Ţara, regiunea, orașul

Aradul face parte din regiunea de Vest a României, județul Arad,  Euroregiunea Dunăre-Mureș-Criș-Tisa (DMKT), constituită în anul 1998.

Szeged ca reședință a județului Csongrad, din Ungaria, este de asemenea, parte a Euroregiunii DMKT și face parte din Del Alfoldi Regio, ca regiune de dezvoltare a Ungariei.

Distanța dintre cele două orașe este de 120km prin punctul rutier de frontieră Nădlac-Nagylak. Populația Aradului: 174500 locuitori;

Populația Szeged:  174850 locuitori;

Hodmezövasárhely, oraș înfrățit cu orașul Arad, face parte din județul Csongrad și e la distanța de 130 km prin punctul rutier de frontieră Nădlac-Nagylak.

Populația Hodmezövasárhely: 50000 locuitori.

 

 

Principalii parteneri sunt:

 • Liceul “Németh László” – din Ungaria
 • Liceul “Karolina Iskola” – Szeged, Ungaria
 • Grup Școlar Curtici – Arad
 • Consiliul Local – Arad/Primăria Municipiului Arad

 

 Sumar

Durata proiectului

12luni

Obiectivul proiectului

Obiective generale:

 • Promovarea inițiativelor de cooperare transfrontalieră intre tinerii din zona de frontieră initiati in stiintele matematicii
 • Incurajarea tinerilor la diverse forme de colaborare pentru elaborarea de programe comune in domeniul matematicii
 • Creșterea cooperării în vederea dezvoltării creativității matematice la elevi și profesori
 • Implicare vizibil mai activă a tinerilor si a cadrelor didactice în cooperarea transfrontalieră din scoli si orase de granita
 • Multiplicarea schimbului de experiență în domeniul educației și învățământului

Obiective specifice:

 • Realizarea unor produse informative de calitate care oferă informații necesare pentru asigurarea unei mai bune cunoașteri;
 • Facilitarea unor condiții optime pentru desfășurarea periodică a unor întâlniri transfrontaliere și dezvoltarea cooperări între liceele partenere
 • Asigurarea continuitatii in colaborarile demarate intre scoli, din orasele si comunitatile locale implicate

Parteneri

Colegiul Național “Moise Nicoară”  , Arad Romania – inițiator

Liceul “Németh László” – Hodmezövasárhely, județul Csongrad, Ungaria

Liceul “Karolina Iskola” – Szeged, județul Csongrad , Ungaria

Grup Școlar Curtic ,județul  Arad , România  

Primăria Municipiului Arad / Consiliul Local  Municipal  Arad, România

Grupuri țintă

Elevii și cadrele didactice din  școlile partenere , ONG de tineret , Asociații profesionale din domeniul matematicii , educatori , consilieri locali , experți.

Beneficiari finali

Elevii claselor VII-XII de la Colegiul Național “Moise Nicoară”, Grupul Școlar Curtici, și din cele două licee din județul Csongrad și   profesorii  lor ( matematică, fizică,  limbă engleză, maghiară , germană, istorie, informatică, biologie, chimie, geografie)

Rezultate estimate

 • O mai buna cunoastere a procuparii tinerilor din zona de frontiera in domeniul matematicii
 • Cresterea implicarii a tinerilor in cooperarea transfrontaliera din judetele Arad, Csongrad
 • Cresterea gradul de informare al elevilor despre utilitatea matematicii în viața de zi cu zi
 • Corelarea programelor din cadrul viitoarelor initaitive de proiecte transfrontaliere
 • Cresterea pregătirii profesionale și educaționale a elevilor
 • Oferirea sanselor egale elevilor pregatiti in competitia de pe piata muncii
 • Initierea unei asociatii romano maghiare de experti in matematica din zona de vest
 • Initierea formarii unui centru de pregătire a tinerilor de performanță

Activitățile principale

 • colaborarea cu ceilalți parteneri în realizarea unui studiu bazat pe importanța învățării prin competențe a matematicii (teste PISA, strategii, tehnici moderne);
 • îmbunătățirea activității de învățare și educare a elevilor;
 • îmbunătățirea activității de transmitere a cunoștințelor de matematică la profesori;
 • Acestea vor consta în: mese rotunde, studii comparative, dezbateri, implicarea în activități de predare, realizare a două seminarii și a unei conferințe, concursuri cu echipe mixte, workshop-uri, elaborarea de material informativ (broșuri, pliante, ghid metodologic, buletin matematic, CD-uri, mape), vizite de studii

 

 

 

 Obiective

Obiective generale:

 • Promovarea inițiativelor de cooperare transfrontalieră intre tinerii din zona de frontieră initiati in stiintele matematicii
 • Incurajarea tinerilor la diverse forme de colaborare pentru elaborarea de programe comune in domeniul matematicii
 • Cresterea cooperării în vederea dezvoltării creativității matematice la elevi și profesori
 • Implicare vizibil mai activă a tinerilor si a cadrelor didactice în cooperarea transfrontalieră din scoli si orase de granita
 • Multiplicarea schimbului de experiență în domeniul educației și învățământului

Obiective specifice:

 • Realizarea unor produse informative de calitate care oferă informații necesare pentru asigurarea unei mai bune cunoașteri;
 • Facilitarea unor condiții optime pentru desfășurarea periodică a unor întâlniri transfrontaliere și dezvoltarea cooperări între liceele partenere
 • Asigurarea continuitatii in colaborarile demarate intre scoli, din oarse si comunitatile locale implicate

 

 

Relevanța proiectului față de obiectivele și prioritățile programului

            Principiul de bază al cooperării transfrontaliere este realizarea în ariile frontaliere a unor spații de acțiune în scopul de a permite găsirea de soluții comune la problemele similare ținând seama de specificul vecinității. Utilizarea acestor forme de colaborare transfrontalieră este posibilă în urma adoptării de către România a Convenției Cadru Europene privind Cooperarea Transfrontalieră a Colectivităților sau Autorităților Teritoriale, elaborat în 1980.

            Promovarea cooperării transfrontaliere pentru facilitarea integrării pe o piață a ofertelor culturale și educaționale reprezintă o prioritate a programului România Ungaria, PHARE CBC 2005/INTERREG IIIA la care proiectul de față își propune să răspundă prin măsuri care pot fi puse în aplicare și de alte orașe de graniță din România care au un organism cultural cu  o mobilitate și o structură cu oferte diverse în domeniul de specializare.

            Scopul nostru este de a coexista într-o nouă Europă, în care elevii noștri, viitorii absolvenți de mâine, vor putea deveni specialiști de înaltă clasă profesională și morală, formarea unui nucleu de perfecționare a formatorilor în vederea predării matematicii la standardele cele mai înalte și cu metode moderne și eficiente, formarea unui centru puternic de pregătire a tinerilor de performanță.

            Vizăm o cooperare pe probleme instructiv-educative. Prin descoperirea de către elevi a propriilor valori, prin afirmarea lor în cadrul activităților comune, va fi stimulat interesul pentru o atitudine conștientă și responsabilă față de studiul matematicii în vederea formării unor viitoare cadre de înaltă ținută, cum de altfel avem nevoie într-o Europă unită.

            Aflându-ne la mică distanță, considerăm că este binevenit și necesar ca școala noastră și cele din Ungaria să devină parteneri educaționali. Cunoașterea reciprocă a celor patru parteneri implicați în program va duce la intensificarea întregii activități instructiv-educative și formarea unei atitudini pozitive a elevilor față de studiul matematicii. Prin realizarea acestui proiect, partenerii vor putea învăța unii de la alții prin complementaritate.Vom studia metodele utilizate de școala „Németh László” și de școala „Karolina Iskola”, în vederea aplicării și la noi a acelor metode care ni se potrivesc.

            Printre prioritățile programului se numără și menținerea activităților educaționale, obiectiv general care va fi atins prin implementarea prezentului proiect.

De asemenea, proiectul stimulează și sprijină creșterea nivelului de conștientizare publică în domeniul cooperării transfrontaliere și a nivelului de informare în procesul integrării europene, pe probleme de studiu matematic (predare-învățare).

            Activitatea cercurilor de matematică din cele două unități școlare va fi intensificată astfel încât un număr mare de elevi să fie antrenați în activități.

            Produsele informative vor fi diseminate în cadrul liceelor partenere.

Beneficii pentru tinerii care participa la proiect:

 1. dobândirea de  cunoștințe noi
 2. cresterea  capacitatii de a dialoga si a comunica a tinerilor pe teme specifice in limbaj matematic
 3. dezvoltarea de noi abilitati de a lucra in echipe a tinerilor
 4. dezvoltarea inventivitatii tinerilor implicati in proiect
 5. desfasurarea unor planuri comune de diseminare a rezultatelor proiectului
 6. Realizarae unei baze de date reale pentru urmatoarele etape de studiu aprofundat in matematica

 

 

Identificarea necesitaților și constrângerilor percepute în regiune vizată

            În cadrul implementarii proiectului PHARE CBC Ro/Hu -Panorama -, acțiunea privind desfășurarea unei tabere comune de prim ajutor în zone montane -2003, a fost identificată lipsa de cunoaștere a tinerilor de o parte și de cealaltă a frontierei precum și numeroasele preocupari comune identificate în cadrul perioadei petrecute împreună la Moneasa, județul Arad:

 • Număr redus de contacte identificate între tinerii de o parte și de cealalta a frontierei
 • Implicare redusa a tinerilor in colaborari profesionale și de petrecerea timpului liber de o parte si de celalta a frontierei
 • Dialog redus intre tinerii din cadrul institutiilor educative de o parte si de cealata a frontierei
 • Cunoasterea redusa a programelor reciproce de invatamint din Ungaria si Romania

 

            După cum am aflat de la absolvenții noștri, că la toate interviurile pentru joburi în diferite domenii, ca domeniul bancar, industrie, informatic, etc. ei aveau de răspuns la întrebări de logică matematică, sau aveau de dat teste de matematică, ne-a întărit ideea că devenind o Europă unită și elevii noștri trebuie să fie pregătiți la standardele acesteia. Ungaria fiind deja o țară membră,a UE  cadrele didactice și elevii vor putea schimba experiente comune.

 

            Informațiile primite îi vor familiariza pe profesorii și pe elevi cu standardele noi ale Uniunii Europene, care vor  ajuta pe elevi să-și formeze o mentalitate comunitară, și vor putea  afla cum trăiesc alți tineri de peste graniță. Informarea tinerilor va viza și implicarea lor propriu-zisă în acțiunile pe care le vom face.

 

Descrierea grupurilor țintă și estimarea numărului beneficiarilor direcți și indirecți

Dorim să inițiem și să elaborăm programe comune vizând studiul matematicii „people to people” în acord cu Reglementarea Comisiei Europene 2760/1988/2.3

            Grupurile țintă pe care le avem în vedere le reprezintă în primul rând toți elevii și toate cadrele didactice  din cele două instituții precum și familiile elevilor.

 

            Beneficiari direcți vor fi:

– tinerii din Colegiul Național “Moise Nicoară”, număr de 794 și 82 de cadre didactice

– tinerii din cadrul Consiliului Local al Tinerilor din Arad

– ONG-uri de tineret din Arad

– profesori de matematică și științe exacte din Arad           

– elevii din clasele VII- XII din Liceul „Németh László” din Hodmezövasárhely, Ungaria în număr de 400 și profesorii

– elevii claselor VII- XII de la Liceul „Karolina Iskola” din  Szeged, în număr de 300 de elevi și profesorii acestui liceu

– 200 elevi și profesorii de la Grupul Școlar Curtici, județul Arad

 

Beneficiari indirecți:

– comunitatea locala din judetele Arad, Csongrad

– tinerii din scolile partenere

– cadrele didactice, profesori, educatori, experti, asociatii profesionale ale cadrelor didactice

 

Motivul alegerii grupărilor țintă și identificarea necesităților și constrângerea acestora. În ce măsură contribuie proiectul de rezolvare a problemelor și necesităților grupurilor țintă și ale beneficiarilor finali?

            Proiectul oferă posibilitatea elevilor din liceele partenere să-și formeze mentalitatea comunitară necesară unor viitori cetățeni activi ai Uniunii Europene. Proiectul le va oferi acestora o imagine a modului de viață, a felului de a gândi și de a acționa într-un mediu comunitar. Ei vor învăța să se implice activ formându-și unele abilități și competențe. 

            Grupurile țintă sunt tinerii care reprezintă sistemul unei țări și a Europei. Suntem răspunzători pentru formarea lor intelectuală și civică și avem datoria morală să le asigurăm condiții de studiu și de viață la standarde europene.

            Alegerea oraselor partener Hodmezövasárhely  și Szeged a avut următoarele motive:

– Aradul este un municipiu înfrățit cu orașul Hodmezövasárhely  din Ungaria cu dezvoltarea de acțiuni culturale anuale la nivelul celor doua comunitati locale

– Intre orasele Szeged si Arad s-au dezvoltat o serie de proiecte prin programul PHARE CBC Ro /Hu -Muresul curge printre oameni , Proiectul de amenjare peisagera a municipiului Arad prin parteneriat transfrontalier -Greenway Arad Szeged-PHARE CBC Ro/Hu 2004,implementat in 2005

– ONG Csemete din Ungaria desfasoara cu ONG din Arad si Universitatea Aurel Vlaicu Arad Proiectul INTERREG III A -Forumul Muresului , un proiect care leaga comunitatile locale de-alungul Muresului social economic si cultural

– necesitatea colaborarilor la nivel de institutii de inavatamint care sa apropie tinerii de virsta liceala de o parte si de cealalta a frontierei

– Liceul „Karolina Iskola” face parte dintr-un consorțiu cu alte 8 școli din tari membre ale UE  și unul din domeniile de activitate este ridicarea randamentului predării matematice

            Între elevii celor 4 școli, ne propunem  o cooperare atât la nivel interuman (people to people) cât și profesional.

            Activitățile pe care le vom face, vor duce la colaborarea între elevi, profesori, între școlile noastre, regiuni, vor duce la cunoaștere, prietenie și deschidere.

Activitățile au fost astfel alese încât să fie implicați cât mai mulți elevi. Activitățile vor asigura elaborarea unor produse informaționale care să răspundă nevoilor de informare a tinerilor, încurajarea participării elevilor la conferințe, încurajarea in activitatea de creație si realizarea unor lucrări, referate de matematică pe diverse teme, creșterea nivelului de informare și de implicare a tinerilor, susținerea unor teme în seminarii, realizarea unor concursuri.

            Fiind un liceu reprezentativ al municipiului Arad, cel mai bun liceu teoretic de cultură generală (cu rezultate remarcabile la nivel național si internațional, 11 olimpici internațional la matematică; elevi clasați în fiecare an pe primele locuri la olimpiadele școlare de matematică la nivel național) unde se adună cei mai buni elevi din județ, dorim să le oferim o pregătire pe măsură, de aceea vrem să ne perfecționăm și noi și să vedem cum se face acest lucru și în altă parte.

            Dorim să le oferim elevilor noștri nu numai o pregătire temeinică, modernă, la standardele U.E., dar să le creăm și ambientul necesar desfășurării acestor activități. În acest sens dorim dotarea cabinetului de matematică existent cu aparatele necesare pentru realizarea unei lecții moderne și a-i familiariza pe elevi sa-și facă temele pe calculator sau laptop și a studia într-un ambient modern.

            Consideram ca prin implicarea în actualul proiect, printr-o prospectare a necesităților procesului interactiv educativ din școală, elevii vor beneficia de dotări corespunzătoare, astfel încât sa devină ei înșiși activi militanți și modele de urmat prin experiența dobândită.

sus