Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Despre proiect

  Partenerii de proiect sunt :

  • Colegiul Național “Moise Nicoară” Arad, Romania (coordonator prof Bodrogean Ovidiu);
  • Devonport High School for Girls, Plymouth, Anglia (coordonator prof Little Katherine);
  • Gimnazija, Zagreb, Croația (coordonator prof Aneta Copic)

Durata acestui proiect este de 2 ani începând cu data de 13.10.2018 și până în 14.10.2020.

Proiectul încearcă o abordare transcurriculara a diferitelor discipline ce se studiază în programa școlară cum ar fi: matematica, fizica, biología, chimia, literatura, muzica, istoria și chiar psihologia. Prin temele ce vor fi abordate în cadrul acestui proiect se incearcă o dezvoltare a metodelor de predare moderne, motivatoare, centrate pe elev precum și crearea unei imagini pozitive de studiu a programelor unor materii mai abstracte  cum ar fi matematica și fizica.  Soluțiile ce vor rezulta prin dezbaterea temelor între toți elevii și profesorii participanți vor putea fi aplicate în diferite țări din comunitatea europeană independent de sistemul școlar al fiecărei țări în parte.

Obiectivele proiectului:

  • dezvoltarea abilităților interogative ale elevilor prin activități provocatoare;
  • stimularea creativității elevilor;
  • motivarea elevilor pentru a urma o carieră în matematică sau științe;
  • motivarea elevilor pentru studiul unor discipline exacte cum ar fi matematica și fizica prin metode de predare transcurriculare;
  • schimbul de experiențe și bune practici printr-o cooperare europeană.

Proiectul va demonstra că abordarea transcurriculara a predării și învățării este posibilă în Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad. El este o continuare a unor preocupări mai vechi ale elevilor și ale profesorilor din acest colegiu. De fapt, acest proiect vine ca o continuare a proiectului “The Magic of Sound”, proiect care s-a dovedit a fi un real succes atat la nivelul școlii cât și la nivel european, proiectul obținînd 75 din 100 de puncte în urma analizei acetuia.  Acest proiect este o dovadă a faptului că în Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad se desfășoară mereu activități care stimulează şi dau s posibilitatea elevilor să viseze şi să caute esenţa dincolo de aparenţă. Serăm ca și acest proiect să aibă rezultate cel puțin la fel de bune asemenea  proiectelor anterioare.

Procedura de selectie a echipei se poate vizualiza/descărca aici.

sus