Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Colocviul Internaţional „Educaţia transdisciplinară în învăţământul preuniversitar”, Arad, 15 noiembrie 2012

TRANS…pentru o zi   sau  O zi TRANS…

 

                                                                                        LARISA CHIŢU

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad

 

Ziua de 15 noiembrie 2012 a fost o zi deosebită pentru învățământul arădean, a fost ziua în care a avut loc un eveniment de o înaltă ţinută ştiinţifică: primul colocviu internaţional ”Educaţia transdisciplinară în învăţământul preuniversitar”. Evenimentul a reprezentant o întâlnire admirabilă cu promotorul internaţional al transdisciplinarităţii din ultimii 30 de ani, academicianul Basarab Nicolescu, numele lui fiind deja bine cunoscut în cultura română, unde cărţile sale au fost traduse şi publicate într-un ritm alert în ultimii ani.

Colocviul internaţional găzduit la Arad a fost organizat de trei organizaţii interesate şi dornice în a promova acest curent în practica educaţională preuniversitară. Este vorba de Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad, o instituţie care promovează şi aduce frecvent în faţa personalului didactic din judeţ noutăţile în domeniul ştiinţelor educaţiei, Colegiul Naţional ”Moise Nicoară” Arad, prima instituţie şcolară din România care a desfăşurat un experiment didactic pentru învăţământul preuniversitar, în domeniul transdisciplinarităţii, sub îndrumarea academicianului Basarab Nicolescu şi la iniţiativa doamnei profesor Mirela Mureşan şi Asociaţia ”Părinţi şi profesori pentru o şcoală deschisă”, o organizaţie interesată să promoveze şi să iniţieze astfel de practice educaţionale.

Într-o lume, în care acumularea şi în acelaşi timp distribuirea cunoştinţelor pe domenii strict specializate este in creştere, transdisciplinaritatea vine să definească o postură metodologică ce propune un set nou de principii, o metodologie care traversează domeniile consacrate ale cunoaşterii, se află între ele şi trece dincolo de ele, în vederea construirii unui sens unificator.

În acest spirit am considerat esenţial, în momentul iniţierii demersurilor de organizare a unui asemenea eveniment, ca la Arad să se continue iniţiativele anterioare în educaţia transdisciplinară şi să generăm astfel un ”curent” favorabil pentru aplicarea cu perseverenţă a transdisciplinarităţii înînvăţământul preuniversitar, în România.

Metodologia transdisciplinarităţii este acceptată şi practicată acum în diverse colţuri ale lumii, există catedre universitare, masterate, doctorate şi reviste ştiinţifice, funcţionează site-uri Internet şi o întreagă reţea de reţele internautice care subscriu la această titulatură, însă iniţiativele şi demersurile la nivelul învăţământului preuniversitar sunt încă ”firave”.

Colocviul internaţional organizat la Arad a reprezentat un pionierat în domeniul implementării educaţiei transdisciplinare în învăţământul preuniversitar, deoarece este primul colocviu cu această tematică organizat în România, având atât un impact naţional cât şi unul internaţional prin participarea de excepţie a academicianului Basarab Nicolescu, preşedintele Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris (C.I.R.E.T.), cel care a fundamentat teoretic şi a consacrat conceptul de transdisciplinaritate, în plan internaţional. Totodată acest colocviu este un eveniment de pionierat şi prin faptul că a oferit posibilitatea tuturor celor interesaţi să-şi valorifice şi să-şi promoveze propriile încercări şi demersuri educative realizate în acest spirit.

Pe parcursul colocviului s-a creat un cadru adecvat, pentru întâlnirea dintre teoreticienii şi practicienii transdisciplinarităţii iar colocviul a reunit, pentru o zi, peste două sute de cadre didactice din mediul preuniversitar şi universitar, interesate de tematică, determinate de dorinţa de a-şi clarifica conceptul şi de a cunoaşte iniţiativele locale şi naţionale în acest domeniu. Am constatat, cu bucurie, interesul deosebit al colegilor participanţi, care au petrecut aproape zece ore, ascultând prelegerile şi conferinţele susţinute de specialişti consacrati în domeniu: academicianul Basarab Nicolescu, conferenţiar universitar dr. Florentina Sâmihăian, profesor Mirela Mureşan şi aflând despre experienţele didactice transdisciplinare ale colegilor din ţară şi judeţ, prin audierea celor douăzeci şi patru de lucrări pe secţiuni.

Participarea şi interesul manifestat pe parcursul zilei reprezintă o confirmare a nevoii de schimbare, pe care cadrele didactice o simt. Participanţii au apreciat în mod deosebit activităţile colocviului, considerând că au reprezentat o adevarată aventură a cunoaşterii şi au reuşit să genereze un dialog viu şi o comunicare autentică. Pe parcursul lucrărilor colocviului, participanţii au avut ocazia de a afla şi descoperi experienţe interesante, de a-şi clarifica terminologia de specialitate, de a cunoaşte persoane deosebite şi cu expertiză în domeniu şi de a iniţia dialoguri profesionale la un nivel calitativ superior, câştigând astfel elan pentru viaţă şi profesie.       

 

Evaluarea evenimentului a permis cunoașterea intereselor și experiențelor pedagogice în domeniul transdisciplinarității. Consultați cu privire la câștigul pe care l-au avut în urma participării la acest colocviu, participanții au declarat următoarele:

 • ”colocviul a constituit o oportunitate de a cunoaște și alți oameni de calitate preocupați de dorința de a sluji cu devotament și dăruire în ciuda atâtor frâne pe care le pune actualul sistem de învățământ” ;
 • ”mi-am confirmat, prin cele auzite aici, faptul că adevărata evoluție personală și socială nu se realizează prin rigiditate și habotnicie, ci prin conștientizarea unei perspective coerente asupra lumii, perspectivă capabilă să ne determine să realizăm propriul drum” ; ”am înțeles foarte bine diferențele dintre disciplinaritate, interdisciplinaritate și transdisciplinaritate și plec cu câteva idei pentru a aplica transdisciplinaritatea la nivel preșcolar” ;
 •  ”am avut confirmarea, întărirea și justificarea încercărilor mele personale la catedră, multe din concepte și idei și-au găsit locul în marele meu puzzle personal și mi-am risipit ceața…..un fel de explicare/reașezare” ;
 • ”am aflat că transdiciplinaritatea este o metodologie și nu o metodă”, ”am avut prilejul de a beneficia de sprijinul teoretic și practic al fondatorului transdisciplinarității, academicianul Basarab Nicolescu; dialogul și comunicarea autentică este prima lecție de atitudine transdiciplinară” ;
 • ”accesul la gândirea structurată și la expresia genială a lui Basarab Nicolescu” ; ”crearea premiselor pentru trecerea la o nouă etapă în abordarea actului educațional; pentru noua tipologie umană care se conturează este necesară o altă abordare în educație” ;
 • ”cel mai important câștig a fost cel de împărtășire a unor gânduri, experiențe profesionale care să mă motiveze și mai mult în acest drum al cunoașterii pe care să-l pot împărtăși elevilor mei și care să mă ajute să-i pot sprijini în calea dezvoltării personalității lor ”.

Includerea transdisciplinarității ca și practică curentă în demersurile educaționale necesită gândirea unei strategii de implementare. Participanții la colocviu, întrebați fiind care consideră că trebuie să fie primii trei pași în strategia de implementare a transdisciplinarității în învățământul românesc, au identificat următoarele:

 • ”inițierea unor programe de formare, revizuirea programelor școlare, elaborarea unui ghid de bune practici”,
 • ”popularizarea agresivă a rezultatelor obținute deja de profesorii de la Colegiul Național Moise Nicoară Arad, pantentarea unor idei”,
 • ”implicarea cadrului didactic, deschiderea spre transformare curriculară, creativitate și inovare proiectivă”,
 • ”schimbarea politicilor în domeniul educației, schimbarea mentalitărilor cadrelor didactice, a legislației în domeniul educației”,
 • ”schimbarea programelor școlare, schimbarea mentalității reprezentanților noștri și dezvoltarea de școli pilot”,
 • ”colocvii, seminarii, formări, conferințe pentru cadrele didactice, modificarea curriculei școlare, schimburi de experiență cu profesori din țări care aplică transdisciplinaritatea”,
 • ”mediatizarea largă a conceptului, cu explicarea sa clară, crearea unei atmosfere de emulație prin dezvoltarea unui sistem de motivare a cadrelor didactice, publicarea și promovarea agresivă a primelor rezultate pozitive”,
 • ”o mai bună informare a cadrelor didactice asupra conceptului, regândirea programelor școlare și realizarea unor conexiuni asupra transdisciplinarității”,
 • ”schimbarea programelor școlare, reducerea disciplinelor de studiu și centrarea pe probleme reale”,
 • ”formarea formatorilor regândirea curriculum-ului școlar și realizarea de auxiliare, materiale documentare orientative pentru cadrele didactice interesate de transdisciplinaritate”.

Participanţii consideră că aplicarea transdisciplinarităţii în educaţie reprezintă un pas esenţial pentru formarea şi devenirea individului, pentru facilitarea accesului şi a participării lui, aducând contribuţii valoroase la evoluţia lumii în care trăieşte. Colocviul a prilejuit un bun moment pentru o analiză atentă a problematicii valorificării metodologiei transdisciplinarităţii în educaţie.

Continuarea activităților în domeniul transdisciplinarității, menționate și de către participanții la colocviu (formarea de formatori, acreditarea și derularea de programe de formare, desfășurarea de activități educaționale, publicarea de materiale) poate să răspundă necesităţii de a schimba felul în care se realizează educaţia contemporană. Este important să pregătim copiii şi tinerii pentru “a fi”, căci lumea îi va pregăti pentru “a avea”, să alimentăm amfiteatrul gândurilor şi teritoriul emoţiilor lor cu îndrăzneală și curaj, evitând punerea accentului în formarea lor doar  pe acumularea şi“repetarea”informaţiilor, care astăzi pot fi accesate atât de ușor.

Organizarea colocviului a facilitat o întâlnire constructivă a multor persoane interesate și dispuse să realizeze proiecte şi demersuri în implementarea trandisciplinarității în învăţământul românesc, precum şi a celor ce pot oferi o expertiză consistentă în domeniu, implicându-se într-o viitoare reconstrucţie curriculară în preuniversitar.

În ciuda numărului mare de ore petrecute într-o singură zi în lumea transdisciplinarităţii şi a numărului mare de participanți la colocviu, finalul zilei a fost de fapt un nou început. Astfel, s-a conceput o declaraţie acceptată de participanţi cu scopul de a continua iniţiativa din această frumoasă zi de toamnă – 15 noiembrie 2012.

Declaraţia concepută doreşte să aducă în faţa tuturor celor interesaţi şi  în faţa decidenţilor în domeniul educaţiei, o serie de iniţiative existente la nivel naţional în domeniul transdisciplinarităţii ce pot constitui o bază pentru fundamentarea unor demersuri inovative a practicării cu succes a transdisciplinarităţii în proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale.

Metodologia transdisciplinară este înţeleasă ca o soluţie sustenabilă pentru educaţia secolului XXI, de către participanţii la colocviu deoarece „transdisciplinaritatea vizează dialogul pentru supravieţuire”(Basarab Nicolescu), iar școala, cadrele didactice trebuie să pregătescă generații de tineri capabili să gândească sensul vieții, să ”supraviețuiască” și să se adapteze într-o societate în care singura constantă este schimbarea.

sus