Colegiul National "Moise Nicoara" Arad

Primul curs de formare în transdisciplinaritate la CCD, Arad

Mirela Mureşan

                                                             Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Arad 

Am avut bucuria să iniţiez şi să particip, în calitate de formator, la primul curs de formare în educaţia transdisciplinară. Acest curs a fost organizat, în premieră la Arad, prin colaborarea dintre Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” şi Centrul de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”,  în perioada aprilie-mai 2013. El reprezintă o continuare firească a preocupărilor pentru implementarea transdisciplinarităţii în educaţie, a nevoilor de formare a educatorilor în această direcţie, nevoi articulate clar şi ferm în Declaraţia participanţilor la primul Colocviul internaţional dedicat educaţiei transdisciplinare, desfăşurat la Arad, în toamna lui 2012.

( textul Declaraţiei poate fi citit, la adresa: http://www.moodle.ro/edutd/index.php/ro/ )

La acest curs au participat 29 de cursanţi: educatori, învăţători, profesori de diferite specialităţi din învăţământul gimnazial şi liceal, din Arad şi judeţ. Aşadar un grup, în aparenţă,  heterogen, căci metodologia transdisciplinară şi dialogul autentic a acoperit toate “distanţele”existente, generând bucuria reală a „întâlnirii cu celălalt”.

Finalitatea cursului a vizat implementarea metodologiei transdisciplinare în sistemul de predare-învăţare din învăţământul preuniversitar românesc şi stimularea educaţiei transdisciplinare, prin formarea unei atitudini transdisciplinare în rândul participanţilor.

     Obiective specifice urmărite de acest curs au fost:

  • Iniţierea şi înţelegerea corectă a conceptului de transdisciplinaritate, în accepţia consacrată internaţional de acad. Basarab Nicolescu
  • Formarea competenţelor de proiectare a activităţilor didactice transdisciplinare, conform rigorilor impuse de principiile educaţiei transdisciplinare
  • Stimularea creativităţii didactice prin experimentarea unor strategii şi metode didactice specifice metodologiei transdisciplinarităţii
  • Formarea unei atitudini pozitive faţă de potenţialităţile educative ale transdisciplinarităţii şi deschiderea spre nou

              Ca rezultatele aşteptate, cursul a mizat pe: sporirea numărului de activităţi de predare-învăţare transdisciplinară implementate în învăţământul preuniversitar arădean; înfiinţarea în şcolile arădene a unor nuclee de informare, documentare şi implementare a metodologiei transdisciplinare şi , nu în ultimul rând, pe formarea unei echipe de lucru, la nivelul judeţului Arad, care să promoveze educaţia transdisciplinară prin elaboraea de programe şi proiecte judeţene, naţionale şi internaţionale.

Acest curs a fost conceput pentru toţi cei care predau în învăţămâtul preuniversitar, indiferent de nivelul la care predau sau de specialitatea pe care o au: educatori, învăţători, profesori de gimnaziu şi liceu, ingineri, informaticieni etc.

Suportul de curs conceput a venit în sprijinul cursanţilor, oferindu-le într-o manieră accesibilă, sintetică şi organizată informaţia teoretică necesară. La aceasta s-au adăugat activităţi de învăţare, teme de reflecţie şi dezbateri, menite să le faciliteze achiziţionarea noii informaţii, înţelegerea şi aplicarea ei în contexe educaţionale diferite. Cursul a fost conceput pentru un număr de 26 de ore: 6 de teorie şi 20 de ore de exerciţii şi aplicaţii practice.

L-am  structurat în patru module tematice, după cum urmează:

I. CE ESTE TRANSDISIPLINARITATEA?

   CE ESTE EDUCAŢIA TRANSDISCIPLINARĂ?

II: PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE TRANSDISCIPLINARE

III: METODOLOGIA TRANSDISCIPLINARĂ ÎN ACTIVITĂŢILE DE

PREDARE-ÎNVĂŢARE

IV: EVALUARE

            Fiecare modul tematic din suportul de curs cuprinde: prezentarea temelor, a obiectivelor urmărite, a conţinuturilor, a metodelor utilizate, a resurselor didactice necesare, precum şi o bibliografie specifică temei. La finalul fiecărui modul există propuse câteva de teme de reflecţie, menite să stimuleze cercetarea temei/problemei în discuţie, în funcţie de interesul fiecărui cursant. De asemenea, suportul de curs mai oferă, în finalul său, un glosar cu principalii termeni utilizaţi şi accepţia în care au fost utilizaţi.

            Dincolo de aprecierile cursanţilor exprimate în fişele de evaluare a cursului, ceea ce m-a impresionat şi m-a marcat pe tot parcursul acestui curs a fost gradul de implicare tot mai mare al participanţilor, pe măsură ce înaintam în problematica cursului; seriozitatea cu care au lucrat şi şi-au asumat sarcinile de lucru; generozitatea cu care şi-au împărtăşit ideile, trăirile şi experienţele; felul în care au dialogat şi au comunicat. Dar mai presus de toate, felul în care au lucrat în echipă, depăşind orice bariere de comunicare sau de cunoştinţe de specialitate, devotamentul şi dăruirea cu care au lucrat la proiectele pe echipă. Aceste proiecte –ale căror teme au fost alese de cursanţi- au constituit o dovadă vie a faptului că metodologia transdisciplinară poate oferi soluţii educative neaşteptate, poate stimula creativitatea didactică, comunicarea şi colaborarea. Două dintre aceste proiecte intenţionez să le promovez şi să le valorific la cea de-a doua ediţie a Colocviului Internaţional dedicat educaţiei transdisciplinare în învăţământul preuniversitar – ediţie cu participare virtuală-, ce se va desfăşura în această toamnă.

            Închei prin a mulţumi doamnei prof. metodist, Larisa Chiţu, de la CCD, care mi-a facilitat organizarea acestui curs. Îmi exprim totodată speranţa că această experienţă nu va rămâne singulară şi că multe altele îi vor urma.

sus